-->

Phân nhóm 2815 - mã HS 28151100

 • 2815 - Mã HS 28151100: Caustic Soda pearl (micro pearl) 99% Min (Natri hydroxit) NaOH, (Số Cas: 1310-73-2), dùng làm chất tẩy rửa trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs caustic soda pe/ hs code caustic soda)
 • Mã HS 28151100: Thuốc thử NH3-HI93764B-25 (Sodium Hydroxide-NAOH, 1 hộp 0. 4 Kg)... (mã hs thuốc thử nh3h/ hs code thuốc thử nh)
 • Mã HS 28151100: Hóa chất trong ngành dệt nhuộm SODIUM HYDROXIDE NaOH 99%, dạng rắn, dùng xử lý nước thải. Mới 100%... (mã hs hóa chất trong/ hs code hóa chất tro)
 • Mã HS 28151100: Xút hạt dạng rắn NaOH. Thành phần: Natri hydroxit: 99%. Hàng mới 100%... (mã hs xút hạt dạng rắ/ hs code xút hạt dạng)
 • Mã HS 28151100: Xút vảy dạng rắn NaOH. Thành phần: Natri hydroxit: 99%. Hàng mới 100%... (mã hs xút vảy dạng rắ/ hs code xút vảy dạng)
 • Mã HS 28151100: Hóa chất (Chất xúc tác hỗ trợ cho chất nhuộm màu): CAUSTIC SODA FLAKE, CAS NO: 1310-73-2... (mã hs hóa chất chất/ hs code hóa chất ch)
 • Mã HS 28151100: Potassium Hydroxide KOH (500g/chai). Hàng mới 100%... (mã hs potassium hydro/ hs code potassium hy)
 • Mã HS 28151100: Sản phẩm hóa chất Caustic Soda Flakes 99%- NaOH, dùng trong công nghiệp. Mã CAS: 1310-73-2... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
 • Mã HS 28151100: Hoá chất NAOH Caustic soda flake... (mã hs hoá chất naoh c/ hs code hoá chất nao)
 • Mã HS 28151100: Chất làm sạch bề mặt kim loại (CLEANER 160)... (mã hs chất làm sạch b/ hs code chất làm sạc)
 • Mã HS 28151100: Hóa chất: Sodium hydroxide, extra pure, SLR, pearl- H Na O; CAS 1310-73-2; dùng cho phòng thí nghiệm; đóng gói 1 KG/chai. Mới 100%... (mã hs hóa chất sodiu/ hs code hóa chất so)
 • - Mã HS 28151100: Hóa chất Caustic soda flakes 99% (NaOH) (KBHC: HC2020000343 ngày 02/01/2020). CAS: 1310-73-2, thành phần: Sodium hydroxide, dùng để tẩy trắng sợi, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất causti/ hs code hóa chất cau)
 • - Mã HS 28151100: Xút ăn da 98% Natri hydroxit dạng rắn- Caustic Soda Flake 98%, hàng mới 100%. Theo KQPTPL số 289/PTPLMN-NV('NPLSX bo mạch điện tử)... (mã hs xút ăn da 98% n/ hs code xút ăn da 98)
 • - Mã HS 28151100: Natri hydroxyt (NaOH) 98% bao 25 kg... (mã hs natri hydroxyt/ hs code natri hydrox)
 • - Mã HS 28151100: Hóa chất trong ngành dệt nhuộm SODIUM HYDROXIDE NaOH 99%, dạng rắn (dùng xử lý nước thải)... (mã hs hóa chất trong/ hs code hóa chất tro)
 • - Mã HS 28151100: Thuốc thử NH3-HI93764B-25 (Sodium Hydroxide-NAOH, 1 hộp 0. 4 Kg)... (mã hs thuốc thử nh3h/ hs code thuốc thử nh)
 • - Mã HS 28151100: Sodium hydroxit NaOH 99% (Xút vảy- NaOH 99%) (25Kg/bao) (Hàng mới 100%)... (mã hs sodium hydroxit/ hs code sodium hydro)
 • - Mã HS 28151100: Xút NaOH (Cautic Soda) chất rắn có màu trắng dạng viên tác dụng điều chỉnh đọ PH trong nước hàng mới 100%... (mã hs xút naoh cauti/ hs code xút naoh ca)
 • - Mã HS 28151100: Chất dùng trong công nghiệp mạ SODIUM HYDROXIDE (NAOH), thành phần: Sodium hydroxide 100%, dạng bột, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs chất dùng trong/ hs code chất dùng tr)
 • - Mã HS 28151100: Potassium Hydroxide KOH (500g/ chai). Hàng mới 100%... (mã hs potassium hydro/ hs code potassium hy)
 • - Mã HS 28151100: Caustic soda- NaOH 96% (Natri hydroxit, dạng rắn, đóng bao 25kg, hàng mới 100%)... (mã hs caustic soda n/ hs code caustic soda)
 • - Mã HS 28151100: Xút hạt dùng cho xử lý nước thải, hàm lượng 98% min, đóng gói 25kg/ bao, hàng mới 10%. Tổng trọng lượng hàng 7. 550kg đóng gói thành 2 kiện hàng... (mã hs xút hạt dùng ch/ hs code xút hạt dùng)
 • - Mã HS 28151100: Sản phẩm hóa chất Caustic Soda Flake 99%- NaOH. mã CAS 1310-73-2, dạng rắn. Quy cách đóng gói: 25 kg/bao. Gross weight: 66. 396 kg... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
 • - Mã HS 28151100: Chất hoàn tất thuộc da, dạng rắn (Natri hydroxit)/ SODIUM HYDROXIDE, (C-A-S: 1310-73-2, CTHH: NaOH)- Mới 100%... (mã hs chất hoàn tất t/ hs code chất hoàn tấ)
 • - Mã HS 28151100: NAOH (natri hydroxit) dạng bột, khối lượng: 25kg/bao, dùng để xử lý nước thải, hàng mới 100%... (mã hs naoh natri hyd/ hs code naoh natri)
 • - Mã HS 28151100: CAUSTIC SODA MICROPEARLS 99% MIN- NaOH... (mã hs caustic soda mi/ hs code caustic soda)
 • - Mã HS 28151100: Bôt chống gỉ- Alkaline Cleaner LF (NaOH) có thành phần Natri hydroxit 30-60%, 25kg/bao... (mã hs bôt chống gỉ a/ hs code bôt chống gỉ)
 • - Mã HS 28151100: Hóa chất NaOH 99% (Hóa chất dùng để sử lý nước thải công nghiệp)... (mã hs hóa chất naoh 9/ hs code hóa chất nao)
 • - Mã HS 28151100: Natrihydroxit- NaOH 99%... (mã hs natrihydroxit/ hs code natrihydroxi)
 • - Mã HS 28151100: Hóa chất Xút vảy- Caustic soda Flakes- NaOH 99% hàng mới 100%, đóng gói 25kg/ bao... (mã hs hóa chất xút vả/ hs code hóa chất xút)
 • - Mã HS 28151100: Xút vảy NaOH 99% dùng để xử lý nước thải, đóng gói 25kg/ bao. Tổng trọng lượng hàng 7050kg đóng gói thành 2 kiện hàng... (mã hs xút vảy naoh 99/ hs code xút vảy naoh)
 • - Mã HS 28151100: Chất hoàn tất Xút- Caustic Soda Flakes NaOH 99%, 25kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs chất hoàn tất x/ hs code chất hoàn tấ)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất 1N Sodium hydroxide (1lit/Bot)- NaOH 1N, Mới 100%... (mã hs hóa chất 1n sod/ hs code hóa chất 1n)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất Caustic Soda (NAOH 99%-CAS: 1310-73-2, 25 kg/túi), hàng mới 100%... (mã hs hóa chất causti/ hs code hóa chất cau)
 • - Mã HS 28151200: Natri hydroxit- NaOH 30%... (mã hs natri hydroxit/ hs code natri hydrox)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất 0. 1 mol/ L-Sodium Hydroxide dạng dung dịch, dùng cho phòng thí nghiệm(NAOH), mới 100%... (mã hs hóa chất 01 mo/ hs code hóa chất 01)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất Cautic Soda Flake- NaOH 99%, 25kg/bao, Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất cautic/ hs code hóa chất cau)
 • - Mã HS 28151200: Dung dịch NaOH<1% MEC V-BOND BO-7790VA (20 kg/can)... (mã hs dung dịch naoh/ hs code dung dịch na)
 • - Mã HS 28151200: Xút dùng xử lý nước thải (25Kg/bao) _ Cautic Soda- NaOH 45% [LCD0003625]... (mã hs xút dùng xử lý/ hs code xút dùng xử)
 • - Mã HS 28151200: Soda Caustic NaOH 45% (Dạng nước, dùng trong công nghiệp) (1 can bằng 40 kgs x 50 can)... (mã hs soda caustic na/ hs code soda caustic)
 • - Mã HS 28151200: Chế phẩm hóa học dùng trong xử lý nước NAOH 45% (30kgs/can) 1310-73-2... (mã hs chế phẩm hóa họ/ hs code chế phẩm hóa)
 • - Mã HS 28151200: Sản phẩm xử lý bề mặt NEUTRALIZER 4055 có chứa NaOH (1310-73-2) 10-30%, còn lại là H2O (7732-18-5)... (mã hs sản phẩm xử lý/ hs code sản phẩm xử)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất KG-531C chứa Sodium hydroxide (NaOH) < 13%, Amine compound <1% là hóa chất mạ Niken... (mã hs hóa chất kg531/ hs code hóa chất kg)
 • - Mã HS 28151200: HÓA CHẤT dạng dung dịch nước- Sodium hydroxide- NAOH (Natri hidroxit). Hàng mới 100% (M. 5071600)... (mã hs hóa chất dạng d/ hs code hóa chất dạn)
 • - Mã HS 28151200: Hóa Chất NaOH 45%, Hàng mới 100%.... (mã hs hóa chất naoh 4/ hs code hóa chất nao)
 • - Mã HS 28151200: Natri hidroxitde NaOH 30% (200 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs natri hidroxitd/ hs code natri hidrox)
 • - Mã HS 28151200: Dung dịch chứa water 70-80%; Sodium hydroxide 20-30%- Ronamet TM UMT Alkali concentrate dùng trong công nghiệp điện tử... (mã hs dung dịch chứa/ hs code dung dịch ch)
 • - Mã HS 28151200: NaOH 32% (1 can 25 kg), (Natri Hydroxide 32% dùng để xử lý nước thải). Mới 100%... (mã hs naoh 32% 1 can/ hs code naoh 32% 1)
 • - Mã HS 28151200: NaOH dùng trong thí nghiệm (1N SODIUM HYDROXIDE)(1L/EA)(Thành phần: SODIUM HYDROXIDE 2-5%). Hàng mới 100%. Số 180/TB-KĐHQ... (mã hs naoh dùng trong/ hs code naoh dùng tr)
 • - Mã HS 28151200: Natri hydroxit NaOH 45%... (mã hs natri hydroxit/ hs code natri hydrox)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất Cautic Soda Flake- NaOH 99%, 25kg/bao, Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất cautic/ hs code hóa chất cau)
 • - Mã HS 28151200: Soda Caustic NaOH 45% (Dạng nước, dùng trong công nghiệp)... (mã hs soda caustic na/ hs code soda caustic)
 • - Mã HS 28151200: Chất xử lý bề mặt Tra Coat-Zn(B) dùng trong công nghiệp mạ (thành phần Sodium hydroxide >65%, Sodium cyanide>3%, Proprietary (Độc quyền) <32%, . Hàng mới 100%... (mã hs chất xử lý bề m/ hs code chất xử lý b)
 • - Mã HS 28151200: Chất phụ gia cho mạ hợp kim (Ni-P) ENF-C, dùng trong công nghiệp xi mạ, dạng lỏng, 20L/can;TP: Sodium hydroxide 10-18%, Malic acid 2-5%, Adipic acid 5-8%, Sodium succinate dibasic 1-3%;hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia ch/ hs code chất phụ gia)
 • - Mã HS 28151200: HÓA CHẤT- Sodium hydroxide- NAOH (Natri hidroxit)... (mã hs hóa chất sodiu/ hs code hóa chất so)
 • - Mã HS 28151200: Hóa Chất NaOH 45%, Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất naoh 4/ hs code hóa chất nao)
 • - Mã HS 28151200: Sodium hydroxide-NaOH 45%... (mã hs sodium hydroxid/ hs code sodium hydro)
 • - Mã HS 28151200: Chế phẩm hóa học dùng trong xử lý nước NAOH 45% (30kgs/can) 1310-73-2... (mã hs chế phẩm hóa họ/ hs code chế phẩm hóa)
 • - Mã HS 28151200: Chất xử lý nước thải- Xút- Sodium hydroxide- NaOH 32%... (mã hs chất xử lý nước/ hs code chất xử lý n)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất TOP NICORON TOM-3LF (20LTS)- Dung dịch NAOH 14%, nước 86... (mã hs hóa chất top ni/ hs code hóa chất top)
 • - Mã HS 28151200: Natri hidroxitde NaOH 30% (200 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs natri hidroxitd/ hs code natri hidrox)
 • - Mã HS 28151200: Hoá chất cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp: NCEV-N-0310: Dung dịch NaOH (Sodium Hydroxide) dùng điều chỉnh pH xử lý nước tinh khiết, mã CAS: 1310-73-2... (mã hs hoá chất cho hệ/ hs code hoá chất cho)
 • - Mã HS 28151200: NaOH 5% (Natri Hydroxide 5% dùng để xử lý nước thải). Mới 100%... (mã hs naoh 5% natri/ hs code naoh 5% nat)
 • - Mã HS 28151200: Xút lỏng-NAOH 32%, dùng trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Mới 100%... (mã hs xút lỏngnaoh 3/ hs code xút lỏngnao)
 • - Mã HS 28151200: Xút-NAOH... (mã hs xútnaoh/ hs code xútnaoh)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất- TOP NICORON SA 98 3LF(20LTS)- Dung dịch Natri Hydroxit trong nước, hàm lượng rắn 25%... (mã hs hóa chất top n/ hs code hóa chất to)
 • - Mã HS 28151200: Natri hydroxit- NaOH 30%... (mã hs natri hydroxit/ hs code natri hydrox)
 • - Mã HS 28151200: Dung dịch NAOH- dùng để xử lý nước (Hàng mới 100%)... (mã hs dung dịch naoh/ hs code dung dịch na)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải NaOH 45%... (mã hs hóa chất dùng c/ hs code hóa chất dùn)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất Sodium Hydroxide NaOH 32%. Mới 100%... (mã hs hóa chất sodium/ hs code hóa chất sod)
 • - Mã HS 28151200: Chất vệ sinh trục inFlexosonic 99-10-8802 (25L), Cas No: 41999-70-6... (mã hs chất vệ sinh tr/ hs code chất vệ sinh)
 • - Mã HS 28151200: Dung dịch xút lỏng NaOH 25% dùng cho xử lý nước thải, đóng gói IBC tank, số lượng 11. 000 lít, tỷ trọng 1 lít 1. 25 kg. Tổng trọng lượng hàng 11. 050 kg đóng gói thành 12 kiện hàng... (mã hs dung dịch xút l/ hs code dung dịch xú)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất tẩy rửa tính Bazơ (NaOH 28%, dạng lỏng, đóng 20kg/can)... (mã hs hóa chất tẩy rử/ hs code hóa chất tẩy)
 • - Mã HS 28151200: Sản phẩm hóa chất- Xút lỏng (NaOH 45%), mới 100%... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
 • - Mã HS 28151200: Hóa chất NaOH 32%- Sodium hydroxit, dùng trong hệ thống xử lý nước (gồm Sodium hydroxti NaOH 30-32%, nước H2O 68-70%) 100kg/1 tank... (mã hs hóa chất naoh 3/ hs code hóa chất nao)
 • - Mã HS 28151200: Dung dịch NAOH 32%... (mã hs dung dịch naoh/ hs code dung dịch na)
 • - Mã HS 28152000: Kali hydroxit, 1 lọ 500gam. Hàng mới 100%... (mã hs kali hydroxit/ hs code kali hydroxi)
 • - Mã HS 28152000: Sản phẩm hóa chất- ARC-45% KOH-P PART (POTASSIUM HYDROXIDE 45%). CAS: 1310-58-3, CTHH: KOH. (1 UNIT 1 DRUM 200 LIT); Mới 100%... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
 • - Mã HS 28152000: Hóa chất Kali hydroxid KOH- Potassium hydroxide 90%, Hàng mới 100%(02. 01. 0210)... (mã hs hóa chất kali h/ hs code hóa chất kal)
 • - Mã HS 28152000: Bột Kiềm CAUSTIC POTASH 90% MIN (PLAKE KOH-POTASSIUM HYDROXIDE... (mã hs bột kiềm causti/ hs code bột kiềm cau)
 • - Mã HS 28152000: Hóa chất: Potassium hydroxide, for analysis, pellets- H K O; CAS 1310-58-3; dùng cho phòng thí nghiệm; đóng gói 1kg/chai. Mới 100%... (mã hs hóa chất potas/ hs code hóa chất po)
 • - Mã HS 28152000: Chất tẩy rửa khuôn Sunecon KR-303H (Potassium hydroxide 24. 5%), hàng mới 100%... (mã hs chất tẩy rửa kh/ hs code chất tẩy rửa)
 • - Mã HS 28152000: Sản phẩm hóa chất- ARC-45% KOH-P PART (POTASSIUM HYDROXIDE 45%). CAS: 1310-58-3, CTHH: KOH. (1 UNIT 1 DRUM 200 LIT)... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
 • - Mã HS 28152000: Bột Kiềm CAUSTIC POTASH 90% MIN (PLAKE KOH-POTASSIUM HYDROXIDE... (mã hs bột kiềm causti/ hs code bột kiềm cau)
 • - Mã HS 28152000: Chất tẩy rửa DIAKITE CLEANER DC chứa Diethanolamine (C4H11NO2) 20-30% và Potassium hydroxide (KOH) <5% (20 Kg/Can)... (mã hs chất tẩy rửa di/ hs code chất tẩy rửa)
 • - Mã HS 28152000: Potassium Hydroxide (KOH) 90% (Dạng bột dùng trong lĩnh vực công nghệp)... (mã hs potassium hydro/ hs code potassium hy)
 • - Mã HS 28152000: Hóa chất Potassium hydroxide (KOH) EL 47%-49%- dùng trong quá trình sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Mới 100%... (mã hs hóa chất potass/ hs code hóa chất pot)
 • - Mã HS 28152000: Chế phẩm hóa của POTASSIUM HYDROXIDE dùng trong công nghệ mạ (SILVER GLEAM 360 PART A)(Thành phần: POTASSIUM HYDROXIDE 10% và nước 90%)(5L/Drum)(Hàng mới 100%)... (mã hs chế phẩm hóa củ/ hs code chế phẩm hóa)
 • - Mã HS 28152000: Kali Hydroxide (KOH, Cas: 1310-58-3), 25 kg/bag. Dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs kali hydroxide/ hs code kali hydroxi)
 • - Mã HS 28153000: Dung dịch điện cực đo pH, dùng cho thiết bị đo pH, thành phần gồm 92. 4% nước, 7. 5% kali clorua, 0. 1% natri benzoat, 1 chai 500 ml 9210391. Hàng mới 100%. Nhãn hiệu EMERSON.... (mã hs dung dịch điện/ hs code dung dịch đi)
Bài viết liên quan: