-->

Phân nhóm 2849 - mã HS 28492000

 • 2849 - Mã HS 28492000: Bột Silicon carbide sử dụng trong đánh bóng mài mòn kim loại (25kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs bột silicon car/ hs code bột silicon)
 • - Mã HS 28492000: Bột Cacbua silic màu xanh: loại 1000#, dạng nguyên sinh, thành phần SiC: 97. 5%, dùng để sx đá mài. Mới 100%... (mã hs bột cacbua sili/ hs code bột cacbua s)
 • - Mã HS 28492000: Cacbit silic xanh (GCF10-F60)dùng cho đá gốm, nhà sx: Luoyang runbao. Mới 100%... (mã hs cacbit silic xa/ hs code cacbit silic)
 • Mã HS 28492000: Hợp kim cacbua Silic đen SiC 88% min, cỡ hạt 0-5mm 90%min, hàng đóng bao (1tấn/bao). hàng mới 100%... (mã hs hợp kim cacbua/ hs code hợp kim cacb)
 • - Mã HS 28492000: Cacbua Silicon dạng hạt-Black Silicon Carbide Metallurgical Grade, Size: 0-10 mm, SiC: 88% Min, mới 100%... (mã hs cacbua silicon/ hs code cacbua silic)
 • - Mã HS 28492000: Hợp kim cacbua Silic đen SiC 88% min, cỡ hạt 0-5mm 90%min, hàng đóng bao (1tấn/bao). hàng mới 100%... (mã hs hợp kim cacbua/ hs code hợp kim cacb)
 • - Mã HS 28499000: BỘT SILICON CARBIDE... (mã hs bột silicon car/ hs code bột silicon)
 • 2850 - Mã HS 28500000: Chất chống dính kim loại BN coating SFB (thành phần chính là boron nitride và các thành phần khác, dạng lỏng), (5kg/thùng); item: BN COATING SFB, hàng mới 100%... (mã hs chất chống dính/ hs code chất chống d)
 • - Mã HS 28500000: Hóa chất sulfuric acid (EL) 98% (PO: VNC201912200164/H2SO4), mới 100%... (mã hs hóa chất sulfur/ hs code hóa chất sul)
 • 2853 - Mã HS 28539010: Nước cất; hàng mới 100%... (mã hs nước cất; hàng/ hs code nước cất; hà)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất đổ ắc qui, hàng mới 100%... (mã hs nước cất đổ ắc/ hs code nước cất đổ)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất châm bình ắc quy... (mã hs nước cất châm b/ hs code nước cất châ)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất 1 lần, 20 lít/can dùng cho sản xuất tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100%... (mã hs nước cất 1 lần/ hs code nước cất 1 l)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất, mới 100%... (mã hs nước cất mới 1/ hs code nước cất mớ)
 • - Mã HS 28539090: Nước bôi trơn làm mát cắt gọt kim loại yc35, mới 100%... (mã hs nước bôi trơn l/ hs code nước bôi trơ)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất, xuất xứ Đức, 2, 5 lít/ lọ, dùng cho phòng thí nghiệm, mới 100%... (mã hs nước cất xuất/ hs code nước cất xu)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất 2 lần (20 L/thùng), hàng mới 100%... (mã hs nước cất 2 lần/ hs code nước cất 2 l)
 • - Mã HS 28539090: Nước phục vụ trong quá trình sản xuất... (mã hs nước phục vụ tr/ hs code nước phục vụ)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất-H2O, hàng mới 100%... (mã hs nước cấth2o h/ hs code nước cấth2o)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất (Pure Water) (1 lít/ 1 chai)... (mã hs nước cất pure/ hs code nước cất pu)
 • - Mã HS 28539090: Chất điện môi Vitol-KS 200L/drum... (mã hs chất điện môi v/ hs code chất điện mô)
 • - Mã HS 28539090: Nước trợ hàn... (mã hs nước trợ hàn/ hs code nước trợ hàn)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất HI70436, 3. 75L/chai (Hàng mới 100%)... (mã hs nước cất hi7043/ hs code nước cất hi7)
 • - Mã HS 28539090: Nước uống Aquafina 5L. Hàng mới 100%... (mã hs nước uống aquaf/ hs code nước uống aq)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất công nghiệp lọc lần 2... (mã hs nước cất công n/ hs code nước cất côn)
 • - Mã HS 28539090: Nước uống Aquafina 5L. Hàng mới 100%... (mã hs nước uống aquaf/ hs code nước uống aq)
 • - Mã HS 28539090: Nước mắt nhân tạo AATCC TM15, đóng gói 4 chai/bộ, 950ml/chai dùng để test tai nghe điện thoại. Hàng mới 100%... (mã hs nước mắt nhân t/ hs code nước mắt nhâ)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất Công nghiệp, dùng cho sản xuất Hàng mới 100%... (mã hs nước cất công n/ hs code nước cất côn)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất 2 lần... (mã hs nước cất 2 lần/ hs code nước cất 2 l)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất 1 lần Once Distilled Water (10 Lít/can)... (mã hs nước cất 1 lần/ hs code nước cất 1 l)
 • - Mã HS 28539090: Dung môi TH-73 (Hợp chất hữu cơ gồm nhiều thành phần dùng cho máy in phun công nghiệp. Hàng mới 100%)... (mã hs dung môi th73/ hs code dung môi th)
 • - Mã HS 28539090: Dung môi rửa CL-88 (Hợp chất hữu cơ gồm nhiều thành phần dùng cho máy in phun công nghiệp. Hàng mới 100%)... (mã hs dung môi rửa cl/ hs code dung môi rửa)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất 20L/Can... (mã hs nước cất 20l/ca/ hs code nước cất 20l)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất 2 lần. Hàng mới 100%... (mã hs nước cất 2 lần/ hs code nước cất 2 l)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất, hàng mới 100%... (mã hs nước cất hàng/ hs code nước cất hà)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất (Distilled Water)- C/thức: H2O (20Lít/Can), Hàng mới 100%,... (mã hs nước cất disti/ hs code nước cất di)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất HP101W... (mã hs nước cất hp101w/ hs code nước cất hp1)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất châm ắc quy xe điện... (mã hs nước cất châm ắ/ hs code nước cất châ)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất dùng cho ăc quy xe nâng, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs nước cất dùng c/ hs code nước cất dùn)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất... (mã hs nước cất/ hs code nước cất)
 • - Mã HS 28539090: Dung môi TH-18 (hỗn hợp hữu cơ dùng cho máy in phun Hitachi. Hàng mới 100%)... (mã hs dung môi th18/ hs code dung môi th)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất lần 1... (mã hs nước cất lần 1/ hs code nước cất lần)
 • - Mã HS 28539090: Nước lavi 350ml, Hàng mới 100%... (mã hs nước lavi 350ml/ hs code nước lavi 35)
 • - Mã HS 28539090: Nước cất châm bình acquy, phụ tùng dùng thay thế cho xe nâng hoạt động trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs nước cất châm b/ hs code nước cất châ)
Bài viết liên quan: