-->

Phân nhóm 3702 - mã HS 37021000

 • 3702 - Mã HS 37021000: Phim STRUCT D4 100 NIF 11. 4CM X30. 5CM, dùng để tráng phim trong sản xuất công nghiệp ngành hàng không... (mã hs phim struct d4/ hs code phim struct)
 • - Mã HS 37023900: Phim in chuyển tiếp dùng cho máy in thẻ nhựa XID8100 hiệu EDlsecure (DIC10539), mới 100%... (mã hs phim in chuyển/ hs code phim in chuy)
 • Mã HS 37024290: Bản Flint dùng trong công nghiệp in (chưa phơi sáng) (WKF 40)(260 x 350 mm)(5 pcs/hộp)(hàng mới 100%)... (mã hs bản flint dùng/ hs code bản flint dù)
 • - Mã HS 37024300: Màng Copolyme của Vinylacetate đã phủ chất nhạy sáng, dạng cuộn Photopolymer Emulsion 10S- kích thước 640mm x 10m (6. 4m2/rl)- mới 100%... (mã hs màng copolyme c/ hs code màng copolym)
 • - Mã HS 37024300: Màng phim chụp bản lụa dùng trong công nghệ in(72cm*60m/cuộn-Exile)Mới 100%... (mã hs màng phim chụp/ hs code màng phim ch)
 • - Mã HS 37024300: Phim cuộn công nghiệp AGFA 610 CDH, chiều rộng 0. 660m x chiều dài 60m, hàng mới 100%... (mã hs phim cuộn công/ hs code phim cuộn cô)
 • - Mã HS 37024300: Phim dùng trong công nghiệp in (làm từ polyethylene) đã phủ chất nhạy sáng, chưa phơi sáng, dạng cuộn, mới 100%. Khổ 0. 635mx60m. NSX: AGFA... (mã hs phim dùng trong/ hs code phim dùng tr)
 • - Mã HS 37024300: Phim để tạo ảnh RL-M dùng trong công nghệ in ảnh, dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, không có dãy lỗ kéo phim, KT: 0. 457x60m x 18 cuộn, hàng mới 100% (không dùng để in tiền, sx bản phẩm)... (mã hs phim để tạo ảnh/ hs code phim để tạo)
 • - Mã HS 37024300: Phim AGFA đã phủ lớp nhạy sáng, không có dãy lỗ kéo phim, in trắng đen dùng trong công nghiệp in- Size: 356mm x 60m, HNS600BD. Hàng mới 100%... (mã hs phim agfa đã ph/ hs code phim agfa đã)
 • - Mã HS 37024300: Phim cuộn HNS (Phim dùng trong công nghiệp in (làm từ polyethylene) đã phủ chất nhạy sáng, chưa phơi sáng, dạng cuộn), Khổ 660mmx60m- hàng mới 100%... (mã hs phim cuộn hns/ hs code phim cuộn hn)
 • - Mã HS 37024400: Phim khô cảm quang Dryfilm photoresist, dùng để tạo đường mạch lên trên bo mạch, dạng cuộn, khổ 510mm x 152. 4m, hàng mới 100% (đơn giá hóa đơn 1. 625. 675, 18 VNĐ/ ROL)... (mã hs phim khô cảm qu/ hs code phim khô cảm)
 • - Mã HS 37024400: Phim để tạo ảnh ở dạng cuộn dùng trong công nghệ in- RL-100E, 0. 457 x 60 x 6072BD, mới 100%... (mã hs phim để tạo ảnh/ hs code phim để tạo)
 • - Mã HS 37024400: Phim in xoa EI film 0. 61M*60M*0. 01mm (Polyethylene terephthalate, mới 100%, dạng cuộn, không có dãy lỗ kéo phim, để làm khung in xoa- công cụ in nhãn mác trong gia công sx giầy)... (mã hs phim in xoa ei/ hs code phim in xoa)
 • - Mã HS 37024400: Màng phim DRY FILM kích thước 510 * 20*30 (loại không có dãy lỗ, dùng để chụp ảnh đường mạch in lên bản mạch in). Hàng mới 100%... (mã hs màng phim dry f/ hs code màng phim dr)
 • - Mã HS 37024400: Phim cuộn công nghiệp AGFA 600 CDH, chiều rộng 0. 508m x chiều dài 60m, hàng mới 100%... (mã hs phim cuộn công/ hs code phim cuộn cô)
 • - Mã HS 37024400: Phim cảm quang dạng cuộn có phủ lớp chất nhạy sáng trên plastic chưa phơi sáng Model: AQ-4088 size 519mm x 180. 44m x 22 cuộn Dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử. 1 cuộn 93. 65m2. Hàng mới 100%... (mã hs phim cảm quang/ hs code phim cảm qua)
 • - Mã HS 37024400: Màng film để chụp laser làm mẫu khuôn in, kích thước 40. 6*60cm, nhãn hiệu Alfa. Dùng trong ngành giày... (mã hs màng film để ch/ hs code màng film để)
 • - Mã HS 37024400: Phim dùng trong công nghiệp in (làm từ polyethylene) đã phủ chất nhạy sáng, chưa phơi sáng, dạng cuộn, mới 100%. Khổ 0. 457mx60m. NSX: AGFA... (mã hs phim dùng trong/ hs code phim dùng tr)
 • - Mã HS 37024400: Phim khô, dạng cuộn, không có dãy lỗ kéo phim, có phủ lớp chất nhạy sáng trên plastic, chưa phơi sáng 9. 50 inch * 500 ft- Dry film HQ-6320, (rộng241. 3mm x dài150m x dày0. 08mm)(NLSX bo mạch điện tử)... (mã hs phim khô dạng/ hs code phim khô dạ)
 • - Mã HS 37024400: Phim đo lường áp lực (2 cuộn/hộp, 1 cuộn rộng 320mm, dài 3m)-16636435- FUJIFILM PRESCALE 4LW R320 3M. Phim dạng cuộn, không có dãy lỗ kéo phim, làm từ plastic đã phủ các lớp hóa chất nhạy áp lực... (mã hs phim đo lường á/ hs code phim đo lườn)
 • - Mã HS 37024400: Phim chụp ảnh dạng cuộn chưa phơi sáng cho ngành in 60cmx60m mới 100%. Không nhãn hiệu.... (mã hs phim chụp ảnh d/ hs code phim chụp ản)
 • - Mã HS 37024400: Phim công nghiệp 600CD, không có dãy lỗ kéo phim, dùng trong công nghiệp in khổ 0. 457 x 60 m. Hàng mới 100%... (mã hs phim công nghiệ/ hs code phim công ng)
 • - Mã HS 37024400: Màng phim cảm quang khô dùng để hỗ trợ chụp phim trong quá trình tạo mạch điện tử Hitachi H-Y925, kích thước: 248mm x 220m, độ dày 25um. Hàng mới 100%... (mã hs màng phim cảm q/ hs code màng phim cả)
 • - Mã HS 37024400: Phim khô để tạo ảnh dạng cuộn, có phủ chất nhạy, chưa đc phơi sáng, chất liệu bằng plastic dùng trong sx bản mạch in ASAHI AQ-209A; kích thước rộng 498mm x dài 210m (không có dãy lỗ kéo phim), mới 100%... (mã hs phim khô để tạo/ hs code phim khô để)
 • - Mã HS 37025550: Phim in nhãn LABEL PRINTER FILM, dạng cuộn, chưa được phơi sáng. Kích thước: W: 35mm D: 35mm. Hàng mới 100%.... (mã hs phim in nhãn la/ hs code phim in nhãn)
 • - Mã HS 37025690: Phim màu- Hiệu Kodak GB135-36 GOLD 200WW (01 CUỘN/HỘP; 100 HỘP NHỎ/HỘP TO). Hàng mới 100%... (mã hs phim màu hiệu/ hs code phim màu hi)
 • - Mã HS 37029830: Phim bảo vệ bo mạch 15MIC, kích thước 0. 64x50M/cuộn... (mã hs phim bảo vệ bo/ hs code phim bảo vệ)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô ADV-356... (mã hs phim khô adv35/ hs code phim khô adv)
 • - Mã HS 37029830: Phim Khô ADV-406... (mã hs phim khô adv40/ hs code phim khô adv)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô AKC-152... (mã hs phim khô akc15/ hs code phim khô akc)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô AQ-3094... (mã hs phim khô aq309/ hs code phim khô aq)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô SPG-102... (mã hs phim khô spg10/ hs code phim khô spg)
 • - Mã HS 37029830: Film dạng cuộn CHAS-P028DB, kích thước 1030mm*200M. Hàng mới 100%... (mã hs film dạng cuộn/ hs code film dạng cu)
 • - Mã HS 37029830: PHIM KHÔ-DRY FILM... (mã hs phim khôdry fi/ hs code phim khôdry)
 • - Mã HS 37029830: Phim Khô- Dry film- 595mm X 180M... (mã hs phim khô dry f/ hs code phim khô dr)
 • - Mã HS 37029830: PHIM KHÔ DẠNG CUỘN... (mã hs phim khô dạng c/ hs code phim khô dạn)
 • - Mã HS 37029830: Phim Khô-Dupont Dry film- 593mm X 500M... (mã hs phim khôdupont/ hs code phim khôdup)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô ADC-301... (mã hs phim khô adc30/ hs code phim khô adc)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô AKC-202... (mã hs phim khô akc20/ hs code phim khô akc)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô AQ-4588... (mã hs phim khô aq458/ hs code phim khô aq)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô AQ-3088... (mã hs phim khô aq308/ hs code phim khô aq)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô nguyên liệu AQ-3096 khổ 1830mm... (mã hs phim khô nguyên/ hs code phim khô ngu)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô Dry Film AQ-5038 size 600mmx180m (dùng để tạo đường mạch trên bo mạch)... (mã hs phim khô dry fi/ hs code phim khô dry)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô ADV-253... (mã hs phim khô adv25/ hs code phim khô adv)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô ADV-307... (mã hs phim khô adv30/ hs code phim khô adv)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô AKC-252... (mã hs phim khô akc25/ hs code phim khô akc)
 • - Mã HS 37029830: Phim khô dày 40micromet (kích thước 410mm*180m) model: 8740. Mới 100%... (mã hs phim khô dày 40/ hs code phim khô dày)
 • - Mã HS 37029890: Film in kính... (mã hs film in kính/ hs code film in kính)
 • - Mã HS 37029890: Phim cứng (PET TAPEPET 75X1-A3-ASI5 376X50M) (dùng dán lên khuôn để chống dính sản phẩm, không tham gia vào quá trình trực tiếp sản xuất sản phẩm)... (mã hs phim cứng pet/ hs code phim cứng p)
 • - Mã HS 37029890: Phim khô Dry Film PSR-800 AUS SR1 495E25 size 495mmx50m-25um (dùng lớp phủ bảo vệ trên đường mạch của bản mạch in)... (mã hs phim khô dry fi/ hs code phim khô dry)
 • - Mã HS 37029890: PHIM CHỤP ẢNH... (mã hs phim chụp ảnh/ hs code phim chụp ản)
 • - Mã HS 37029890: Phim dạng cuộn có chiều rộng >35mm, dùng trong công nghiệp in, mới 100 %, đóng gói 60m/ cuộn, hiệu Huaguang, PRINTING FILM RL-M 0. 405mx60mx6072CD, NSX: LUCKY HUAGUANG GRAPHICS CO. , LTD... (mã hs phim dạng cuộn/ hs code phim dạng cu)
 • - Mã HS 37029890: Phim đo lường áp lực LW 270mm x 10m, 1 hộp 2 cuộn, dải đo từ 363-1450 psi, dùng để kiểm tra áp lực tác động lên bề mặt linh kiện trong quá trình sản xuất chíp, hàng mới 100%... (mã hs phim đo lường á/ hs code phim đo lườn)
 • - Mã HS 37029890: Màng cảm quang khô H-W626 256mm x 200m (KC00H10256XR) (dùng để hỗ trợ chụp phim trong quá trình tạo mạch)... (mã hs màng cảm quang/ hs code màng cảm qua)
Bài viết liên quan: