-->

Phân nhóm 8306 - mã HS 83061000

 • 8306 - Mã HS 83061000: Chuông dùng cho xe đạp trẻ em. Mới 100% TQSX.... (mã hs chuông dùng cho/ hs code chuông dùng)
 • Mã HS 83062910: Trụ trang trí bằng đồng4 dia x17-1/4"... (mã hs trụ trang trí b/ hs code trụ trang tr)
 • Mã HS 83062910: Hoa văn bằng đồng (3. 20x3. 20x2. 80cm)... (mã hs hoa văn bằng đồ/ hs code hoa văn bằng)
 • Mã HS 83062910: TƯỢNG PHÙ ĐIÊU BẰNG ĐỒNG... (mã hs tượng phù điêu/ hs code tượng phù đi)
 • Mã HS 83062910: Chuông treo bằng đồng kích thước 40x40x30cm, sx hàng loạt, mới 100%... (mã hs chuông treo bằn/ hs code chuông treo)
 • Mã HS 83062910: Chỉ viền trang trí bằng đồng (87. 35 x 15 x 5cm)... (mã hs chỉ viền trang/ hs code chỉ viền tra)
 • Mã HS 83062910: CHUÔNG BẰNG ĐỒNG- MỚI 100%... (mã hs chuông bằng đồn/ hs code chuông bằng)
 • - Mã HS 83062910: CHÂN ĐẾ BẰNG ĐỒNG- MỚI 100%... (mã hs chân đế bằng đồ/ hs code chân đế bằng)
 • - Mã HS 83062910: TƯỢNG CHIM BẰNG ĐỒNG- MỚI 100%... (mã hs tượng chim bằng/ hs code tượng chim b)
 • - Mã HS 83062910: BRC-19285. DAE (Chỉ viền bàn bằng đồng (24-1/4 dia x 1) inch)... (mã hs brc19285dae/ hs code brc19285da)
 • - Mã HS 83062910: BRC-10572. DAE (Vòng trang trí bằng đồng 31. 8 x 31. 8 x 2. 1 cm)... (mã hs brc10572dae/ hs code brc10572da)
 • - Mã HS 83062910: Viền trang trí bằng đồng (1. 43x0. 32x0. 00cm)... (mã hs viền trang trí/ hs code viền trang t)
 • - Mã HS 83062910: Giá chuông mạ đồng... (mã hs giá chuông mạ đ/ hs code giá chuông m)
 • - Mã HS 83062910: Chuông cỡ 35 mạ đồng... (mã hs chuông cỡ 35 mạ/ hs code chuông cỡ 35)
 • - Mã HS 83062910: Chuông cỡ 50 mạ đồng... (mã hs chuông cỡ 50 mạ/ hs code chuông cỡ 50)
 • - Mã HS 83062910: Chuông cỡ 60 mạ đồng... (mã hs chuông cỡ 60 mạ/ hs code chuông cỡ 60)
 • - Mã HS 83062910: Xông hương S4 mạ đồng... (mã hs xông hương s4 m/ hs code xông hương s)
 • - Mã HS 83062910: Đồng Tiền lớn mạ đồng... (mã hs đồng tiền lớn m/ hs code đồng tiền lớ)
 • - Mã HS 83062910: Bình rượu nhỏ mạ đồng... (mã hs bình rượu nhỏ m/ hs code bình rượu nh)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Rồng đế Lớn mạ đồng... (mã hs tượng rồng đế l/ hs code tượng rồng đ)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Trâu sáobằng mạ đồng... (mã hs tượng trâu sáob/ hs code tượng trâu s)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Gà tiền trung mạ đồng... (mã hs tượng gà tiền t/ hs code tượng gà tiề)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Rồng đế trung mạ đồng... (mã hs tượng rồng đế t/ hs code tượng rồng đ)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Thú mini bằng mạ đồng... (mã hs tượng thú mini/ hs code tượng thú mi)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Cóc lớn 3 chân mạ đồng... (mã hs tượng cóc lớn 3/ hs code tượng cóc lớ)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Di lặc ghế nhỏ mạ đồng... (mã hs tượng di lặc gh/ hs code tượng di lặc)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Quan công ngựa mạ đồng... (mã hs tượng quan công/ hs code tượng quan c)
 • - Mã HS 83062910: Tượng hình Nghê đề bằng mạ đồng... (mã hs tượng hình nghê/ hs code tượng hình n)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Gánh nước nhỏ bằng mạ đồng... (mã hs tượng gánh nước/ hs code tượng gánh n)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Ngựa phi yên trung mạ đồng... (mã hs tượng ngựa phi/ hs code tượng ngựa p)
 • - Mã HS 83062910: Tượng hình Tháp trung bằng mạ đồng... (mã hs tượng hình tháp/ hs code tượng hình t)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Ngựa chầu có yên bằng mạ đồng... (mã hs tượng ngựa chầu/ hs code tượng ngựa c)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Phật bà, phật tổ bằng mạ đồng... (mã hs tượng phật bà/ hs code tượng phật b)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Rồng chân gà đen bằng mạ đồng... (mã hs tượng rồng chân/ hs code tượng rồng c)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Di lặc kéo bị tiền Nhỏ mạ đồng... (mã hs tượng di lặc ké/ hs code tượng di lặc)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Chuột ôm vàng... (mã hs tượng chuột ôm/ hs code tượng chuột)
 • - Mã HS 83062910: Áng nhỏ thẳng mạ đồng... (mã hs áng nhỏ thẳng m/ hs code áng nhỏ thẳn)
 • - Mã HS 83062910: Bình hoa 34 330 mạ đồng... (mã hs bình hoa 34 330/ hs code bình hoa 34)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Trâu trơn mạ đồng... (mã hs tượng trâu trơn/ hs code tượng trâu t)
 • - Mã HS 83062910: Tượng Phật bà 20cm mạ đồng... (mã hs tượng phật bà 2/ hs code tượng phật b)
 • - Mã HS 83062910: Móc bằng đồng15. 2x7x0. 55 cm... (mã hs móc bằng đồng15/ hs code móc bằng đồn)
 • - Mã HS 83062910: Pát kệ bằng đồng3. 4x4. 55x8. 25 cm... (mã hs pát kệ bằng đồn/ hs code pát kệ bằng)
 • - Mã HS 83062910: Tượng nhỏ trang trí bằng đồng1-1/2 dia 1-1/4"... (mã hs tượng nhỏ trang/ hs code tượng nhỏ tr)
 • - Mã HS 83062930: Trang trí bằng nhôm (2. 00x2. 00x1. 60cm)... (mã hs trang trí bằng/ hs code trang trí bằ)
 • - Mã HS 83062990: CÚP GIẢI THƯỞNG BẰNG THÉP KHÔNG RỈ DÙNG LÀM QUÀ TẶNG- HÀNG MỚI 100%... (mã hs cúp giải thưởng/ hs code cúp giải thư)
 • - Mã HS 83062990: Qùa lưu niệm: Nam châm dán tủ lạnh 5 cái, chuông gió 4 cái, áo 16 cái... (mã hs qùa lưu niệm n/ hs code qùa lưu niệm)
 • - Mã HS 83062990: Hàng thủ công mỹ nghệ (Hàng trang trí bằng kim loại- hình con thú, hình đồ vật)... (mã hs hàng thủ công m/ hs code hàng thủ côn)
 • - Mã HS 83062990: STM-00095-L10 (Viền bằng thép (0. 60x0. 18x0. 00 cm))... (mã hs stm00095l10/ hs code stm00095l1)
 • - Mã HS 83062990: IRC-03446. MCF013 (Thanh bằng sắt 120. 6 x 120. 6 x 58. 3cm)... (mã hs irc03446mcf01/ hs code irc03446mc)
 • - Mã HS 83062990: STM-00018-L22 (Chỉ viền trang trí bằng đồng (0. 60 x 0. 60 x 0. 00 cm))... (mã hs stm00018l22/ hs code stm00018l2)
 • - Mã HS 83063091: Gương cầu lồi đã được tráng phủ lắp ngoài trời bằng thép dùng trong giao thông. Loại 60cm. Hãng sản xuất: PINGXIANG YUERONG TRADE CO. , LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs gương cầu lồi đ/ hs code gương cầu lồ)
 • - Mã HS 83063099: Gương phản xạ(dùng trong dây chuyền may sản xuất giày dép), model XUZ-C50, hiệu ANZANI MA, mới 100%... (mã hs gương phản xạd/ hs code gương phản x)
 • - Mã HS 83063099: Khung tranh treo tường, khung nhôm, thân ván MDF, kích thước 80*160cm- Mới 100%... (mã hs khung tranh tre/ hs code khung tranh)
 • - Mã HS 83063099: Chân Lassbyn 17 đã xi... (mã hs chân lassbyn 17/ hs code chân lassbyn)
 • - Mã HS 83063099: Khung ngoài Lassbyn 17 đã xi... (mã hs khung ngoài las/ hs code khung ngoài)
 • - Mã HS 83063099: Khung trong Lassbyn 17 đã xi... (mã hs khung trong las/ hs code khung trong)
 • - Mã HS 83063099: Khung hình sắt màu trắng 13*18 cm (FSC Mix 100 percent- Populus spp, Pinus Radiata, Eucalyptusglobulus- TSUD-COC-000995)... (mã hs khung hình sắt/ hs code khung hình s)
Bài viết liên quan: