-->

Phân nhóm 2101 - mã HS 21011110

 • 2101 - Mã HS 21011110: Bột cà phê hòa tan (HACO SPECIAL BLEND VI-3 SD) 25kg/thùng, nguyên liệu dùng trong sản xuất, DN cam kết NL nhập khẩu phục vụ sản xuất nội bộ của DN, không tiêu thụ thị trường trong nước-Hàng mới 100%... (mã hs bột cà phê hòa/ hs code bột cà phê h)
 • Mã HS 21011110: Highland cà phê đá 185mlx24... (mã hs highland cà phê/ hs code highland cà)
 • Mã HS 21011110: Nescafe Viet cà phê đá- bịch 35 sachets (12 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs nescafe viet cà/ hs code nescafe viet)
 • Mã HS 21011110: Highland Café Đá 185ml (24 lon/thùng)... (mã hs highland café đ/ hs code highland caf)
 • Mã HS 21011110: Highland Café Sữa Đá 185ml (24 lon/thùng)... (mã hs highland café s/ hs code highland caf)
 • Mã HS 21011110: Capuchino (nóng) (NB)... (mã hs capuchino nóng/ hs code capuchino n)
 • Mã HS 21011110: Espresso ly vừa (nóng)... (mã hs espresso ly vừa/ hs code espresso ly)
 • Mã HS 21011110: Chocolate shake ly lớn (nóng)... (mã hs chocolate shake/ hs code chocolate sh)
 • Mã HS 21011110: Coffee C 500g... (mã hs coffee c 500g/ hs code coffee c 500)
 • Mã HS 21011110: Coffee Moka 200g... (mã hs coffee moka 200/ hs code coffee moka)
 • Mã HS 21011110: Coffee G7 (50goi)... (mã hs coffee g7 50go/ hs code coffee g7 5)
 • Mã HS 21011110: Coffee G7 2in1 (16g)... (mã hs coffee g7 2in1/ hs code coffee g7 2i)
 • Mã HS 21011110: Coffee G7 hòa tan đen... (mã hs coffee g7 hòa t/ hs code coffee g7 hò)
 • Mã HS 21011110: Coffee phin lọc đen đơn... (mã hs coffee phin lọc/ hs code coffee phin)
 • Mã HS 21011110: Coffee G7 Cappu... (mã hs coffee g7 cappu/ hs code coffee g7 ca)
 • Mã HS 21011110: Coffee T. thống 200g... (mã hs coffee tthống/ hs code coffee tthố)
 • Mã HS 21011110: Coffee chồn Gói 300g... (mã hs coffee chồn gói/ hs code coffee chồn)
 • Mã HS 21011110: Coffee chồn 3in1 4gói... (mã hs coffee chồn 3in/ hs code coffee chồn)
 • Mã HS 21011110: Coffee C 2in1 13g 4gói... (mã hs coffee c 2in1 1/ hs code coffee c 2in)
 • Mã HS 21011110: Coffee sáng tạo 3-340g... (mã hs coffee sáng tạo/ hs code coffee sáng)
 • - Mã HS 21011110: Coffee TNguyên G7(hộp)... (mã hs coffee tnguyên/ hs code coffee tnguy)
 • - Mã HS 21011110: Coffee sữa đặc (Archcafe)... (mã hs coffee sữa đặc/ hs code coffee sữa đ)
 • - Mã HS 21011110: Coffee chocolate (Archcafe)... (mã hs coffee chocolat/ hs code coffee choco)
 • - Mã HS 21011110: Hộp quà coffee Legendee 225g... (mã hs hộp quà coffee/ hs code hộp quà coff)
 • - Mã HS 21011110: Coffee matcha dừa (Archcafe)... (mã hs coffee matcha d/ hs code coffee match)
 • - Mã HS 21011110: Coffee matcha sữa (Archcafe)... (mã hs coffee matcha s/ hs code coffee match)
 • - Mã HS 21011110: Coffee Rock vị dừa 3in1 240g... (mã hs coffee rock vị/ hs code coffee rock)
 • - Mã HS 21011110: Coffee phin đậm 250g (bột) PL... (mã hs coffee phin đậm/ hs code coffee phin)
 • - Mã HS 21011110: Coffee phin nhẹ 250g (bột) PL... (mã hs coffee phin nhẹ/ hs code coffee phin)
 • - Mã HS 21011110: Coffee hộp ngũ phúc (Archcafe)... (mã hs coffee hộp ngũ/ hs code coffee hộp n)
 • - Mã HS 21011110: Coffee capuchino sữa dừa CD 216g... (mã hs coffee capuchin/ hs code coffee capuc)
 • - Mã HS 21011110: Coffee Black 255g 2in1 (K-Coffee)... (mã hs coffee black 25/ hs code coffee black)
 • - Mã HS 21011110: Coffee Delight 255g 3in1 (K-Coffee)... (mã hs coffee delight/ hs code coffee delig)
 • - Mã HS 21011110: Coffee Filter 50g túi lọc (K-Coffee)... (mã hs coffee filter 5/ hs code coffee filte)
 • - Mã HS 21011110: Coffee K-Coffee Xuân 454g (K-Coffee)... (mã hs coffee kcoffee/ hs code coffee kcof)
 • - Mã HS 21011110: Coffee Black 227g rang xay (K-Coffee)... (mã hs coffee black 22/ hs code coffee black)
 • - Mã HS 21011110: Coffee cappucino sầu riêng (Archcafe)... (mã hs coffee cappucin/ hs code coffee cappu)
 • - Mã HS 21011110: Coffee Morning 227g rang xay (K-Coffee)... (mã hs coffee morning/ hs code coffee morni)
 • - Mã HS 21011110: Coffee Organic Hàm Rồng Moutain 250g PL... (mã hs coffee organic/ hs code coffee organ)
 • - Mã HS 21011110: Coffee túi lọc K-Filter 105g (K-Coffee)... (mã hs coffee túi lọc/ hs code coffee túi l)
 • - Mã HS 21011110: Coffee hòa tan Pure Black (15 sticks) PL... (mã hs coffee hòa tan/ hs code coffee hòa t)
 • - Mã HS 21011110: Coffee standard blend (bột) 250g (IDD)... (mã hs coffee standard/ hs code coffee stand)
 • - Mã HS 21011110: Coffee hộp gift (blend 250g + phin) (IDD)... (mã hs coffee hộp gift/ hs code coffee hộp g)
 • - Mã HS 21011110: Đĩa sứ ĐS VT (bằng sứ)... (mã hs đĩa sứ đs vt b/ hs code đĩa sứ đs vt)
 • - Mã HS 21011110: Đĩa oval 1M V28 VT (bằng sắt)... (mã hs đĩa oval 1m v28/ hs code đĩa oval 1m)
 • - Mã HS 21011110: Móc khóa nón V72 VT (bằng sắt)... (mã hs móc khóa nón v7/ hs code móc khóa nón)
 • - Mã HS 21011110: Gương hộp V71 VT (bằng thủy tinh)... (mã hs gương hộp v71 v/ hs code gương hộp v7)
 • - Mã HS 21011110: Tượng cảnh 5in1 V62 VT (bằng sắt)... (mã hs tượng cảnh 5in1/ hs code tượng cảnh 5)
 • - Mã HS 21011110: Móc khóa kèm ĐN VT (bằng nhựa dẻo)... (mã hs móc khóa kèm đn/ hs code móc khóa kèm)
 • - Mã HS 21011110: Móc khóa poli nón nhỏ VT (bằng sứ)... (mã hs móc khóa poli n/ hs code móc khóa pol)
 • - Mã HS 21011110: Quả cầu cảnh ĐC VT (bằng thủy tinh)... (mã hs quả cầu cảnh đc/ hs code quả cầu cảnh)
 • - Mã HS 21011110: Móc khóa tem V24 VT (bằng nhựa dẻo)... (mã hs móc khóa tem v2/ hs code móc khóa tem)
 • - Mã HS 21011110: Móc khóa hình tiền V38 VT (bằng nhựa dẻo)... (mã hs móc khóa hình t/ hs code móc khóa hìn)
 • - Mã HS 21011110: Magnet oval kiến trúc VT (bằng bột gỗ tạp)... (mã hs magnet oval kiế/ hs code magnet oval)
 • - Mã HS 21011110: Café đen đá cỡ vừa... (mã hs café đen đá cỡ/ hs code café đen đá)
 • - Mã HS 21011110: Café sữa đá cỡ vừa... (mã hs café sữa đá cỡ/ hs code café sữa đá)
 • - Mã HS 21011110: Café latte đá cỡ vừa... (mã hs café latte đá c/ hs code café latte đ)
 • - Mã HS 21011110: Café mocha đá cỡ vừa... (mã hs café mocha đá c/ hs code café mocha đ)
 • - Mã HS 21011110: Café latte nóng cỡ vừa... (mã hs café latte nóng/ hs code café latte n)
 • - Mã HS 21011110: Café mocha nóng cỡ vừa... (mã hs café mocha nóng/ hs code café mocha n)
 • - Mã HS 21011110: Café espresso nóng cỡ vừa... (mã hs café espresso n/ hs code café espress)
 • - Mã HS 21011110: Café capuccino nóng cỡ vừa... (mã hs café capuccino/ hs code café capucci)
 • - Mã HS 21011110: Café macchiato nóng cỡ vừa... (mã hs café macchiato/ hs code café macchia)
 • - Mã HS 21011110: Café Caramel Fudge nóng ly nhỏ... (mã hs café caramel fu/ hs code café caramel)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Boss 180ml... (mã hs cafe boss 180ml/ hs code cafe boss 18)
 • - Mã HS 21011110: Cafe đen size vừa nb... (mã hs cafe đen size v/ hs code cafe đen siz)
 • - Mã HS 21011110: Cafe nâu size vừa nb... (mã hs cafe nâu size v/ hs code cafe nâu siz)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Americano nóng| Coffee americano hot... (mã hs cafe americano/ hs code cafe america)
 • - Mã HS 21011110: Cafe đen loại to... (mã hs cafe đen loại t/ hs code cafe đen loạ)
 • - Mã HS 21011110: Cafe nâu loại to... (mã hs cafe nâu loại t/ hs code cafe nâu loạ)
 • - Mã HS 21011110: Mocha đá loại to... (mã hs mocha đá loại t/ hs code mocha đá loạ)
 • - Mã HS 21011110: Latte đá loại to... (mã hs latte đá loại t/ hs code latte đá loạ)
 • - Mã HS 21011110: Mocha nóng loại to... (mã hs mocha nóng loại/ hs code mocha nóng l)
 • - Mã HS 21011110: Latte nóng loại to... (mã hs latte nóng loại/ hs code latte nóng l)
 • - Mã HS 21011110: Americano đá loại to... (mã hs americano đá lo/ hs code americano đá)
 • - Mã HS 21011110: Capuchino đá loại to... (mã hs capuchino đá lo/ hs code capuchino đá)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Espresso đậm đặc... (mã hs cafe espresso đ/ hs code cafe espress)
 • - Mã HS 21011110: Americano nóng loại to... (mã hs americano nóng/ hs code americano nó)
 • - Mã HS 21011110: Capuchino nóng loại to... (mã hs capuchino nóng/ hs code capuchino nó)
 • - Mã HS 21011110: Caramel macchiato đá loại to... (mã hs caramel macchia/ hs code caramel macc)
 • - Mã HS 21011110: Cafe cốt dừa/ Coconut Coffee... (mã hs cafe cốt dừa/ c/ hs code cafe cốt dừa)
 • - Mã HS 21011110: Caramel coffee Freeze loại to... (mã hs caramel coffee/ hs code caramel coff)
 • - Mã HS 21011110: Hazelnut coffe freeze loại to... (mã hs hazelnut coffe/ hs code hazelnut cof)
 • - Mã HS 21011110: Vanilla coffee freeze loại to... (mã hs vanilla coffee/ hs code vanilla coff)
 • - Mã HS 21011110: Cafe đá xay(vanila)/ Vanilla coffee Freeze... (mã hs cafe đá xayvan/ hs code cafe đá xay)
 • - Mã HS 21011110: Cafe đá xay(hazelnut)/ Hazelnut coffee Freeze... (mã hs cafe đá xayhaz/ hs code cafe đá xay)
 • - Mã HS 21011110: Matcha sữa Archcafe... (mã hs matcha sữa arch/ hs code matcha sữa a)
 • - Mã HS 21011110: Cafe con sóc 250g trương sơn... (mã hs cafe con sóc 25/ hs code cafe con sóc)
 • - Mã HS 21011110: Cafe con sóc 500g trương sơn... (mã hs cafe con sóc 50/ hs code cafe con sóc)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Bịch 100*16g trung nguyên... (mã hs cafe bịch 100*1/ hs code cafe bịch 10)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Legendee 8/225g trung nguyên... (mã hs cafe legendee 8/ hs code cafe legende)
 • - Mã HS 21011110: Cafe sáng tạo 2/340g trung nguyên... (mã hs cafe sáng tạo 2/ hs code cafe sáng tạ)
 • - Mã HS 21011110: Cafe sáng tạo 5/340g trung nguyên... (mã hs cafe sáng tạo 5/ hs code cafe sáng tạ)
 • - Mã HS 21011110: Cafe 3 in 1(50goi/16g) trung nguyên... (mã hs cafe 3 in 150g/ hs code cafe 3 in 1)
 • - Mã HS 21011110: Cafe sáng tạo số 1/340g trung nguyên... (mã hs cafe sáng tạo s/ hs code cafe sáng tạ)
 • - Mã HS 21011110: Cafe g7 (3 in1(21goi/16g) trung nguyên... (mã hs cafe g7 3 in1/ hs code cafe g7 3 i)
 • - Mã HS 21011110: CaFe Hello Giftset 250g của Hello 5 coffe corporation... (mã hs cafe hello gift/ hs code cafe hello g)
 • - Mã HS 21011110: Cafe ngũ phúc... (mã hs cafe ngũ phúc/ hs code cafe ngũ phú)
 • - Mã HS 21011110: CaFe MrViet-chồn 250g... (mã hs cafe mrvietchồ/ hs code cafe mrviet)
 • - Mã HS 21011110: Cafe MrViet-Arabica250g... (mã hs cafe mrvietara/ hs code cafe mrviet)
 • - Mã HS 21011110: Café Choco latte Archcafe... (mã hs café choco latt/ hs code café choco l)
 • - Mã HS 21011110: Star coffee Gift set 250g... (mã hs star coffee gif/ hs code star coffee)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Mr Viet-CF Dalat 250g... (mã hs cafe mr vietcf/ hs code cafe mr viet)
 • - Mã HS 21011110: Cafe chồn 300g Viêt Lai Hương... (mã hs cafe chồn 300g/ hs code cafe chồn 30)
 • - Mã HS 21011110: Cafe xanh đơn trương sơn 160g... (mã hs cafe xanh đơn t/ hs code cafe xanh đơ)
 • - Mã HS 21011110: Cafe G7 đen 100 gói trung nguyên... (mã hs cafe g7 đen 100/ hs code cafe g7 đen)
 • - Mã HS 21011110: Cafe lễ hộp chồn 2*200g Việt Lai Hương... (mã hs cafe lễ hộp chồ/ hs code cafe lễ hộp)
 • - Mã HS 21011110: King cafe 2in1 15 thanh Cty TNHH MTV TNI... (mã hs king cafe 2in1/ hs code king cafe 2i)
 • - Mã HS 21011110: King cafe Espresso 15th Cty TNHH MTV TNI... (mã hs king cafe espre/ hs code king cafe es)
 • - Mã HS 21011110: King cafe Americano 15th Cty TNHH MTV TNI... (mã hs king cafe ameri/ hs code king cafe am)
 • - Mã HS 21011110: King Cafe hòa tan đen 15g Cty TNHH MTV TNI... (mã hs king cafe hòa t/ hs code king cafe hò)
 • - Mã HS 21011110: Cafe LA 3in1 10 gói sx bởi công Ty Vĩnh Hiệp... (mã hs cafe la 3in1 10/ hs code cafe la 3in1)
 • - Mã HS 21011110: Han cafe P. Blend500g Cty cổ phần Tập đoàn IDD... (mã hs han cafe pblen/ hs code han cafe pb)
 • - Mã HS 21011110: Cafe LA coconut 12th sx bởi công Ty Vĩnh Hiệp... (mã hs cafe la coconut/ hs code cafe la coco)
 • - Mã HS 21011110: Han cafe S. Robusta500g Cty cổ phần Tập đoàn IDD... (mã hs han cafe srobu/ hs code han cafe sr)
 • - Mã HS 21011110: CaFe chồn Arbi G8 500g cty cpxd sxtm Cường Sáng... (mã hs cafe chồn arbi/ hs code cafe chồn ar)
 • - Mã HS 21011110: Cafe chồn HT đen 23goi sx bởi công Ty Vĩnh Hiệp... (mã hs cafe chồn ht đe/ hs code cafe chồn ht)
 • - Mã HS 21011110: Han cafe O. Espresso500g Cty cổ phần Tập đoàn IDD... (mã hs han cafe oespr/ hs code han cafe oe)
 • - Mã HS 21011110: Hộp gift Blend250g+phin Cty cổ phần Tập đoàn IDD... (mã hs hộp gift blend2/ hs code hộp gift ble)
 • - Mã HS 21011110: Café Rock 3in1 s. riêng12st sx bởi công Ty Vĩnh Hiệp... (mã hs café rock 3in1/ hs code café rock 3i)
 • - Mã HS 21011110: Han cafe Arabica 10 túi lọc Cty cổ phần Tập đoàn IDD... (mã hs han cafe arabic/ hs code han cafe ara)
 • - Mã HS 21011110: Cafe LA hòa tan Espresso15g sx bởi công Ty Vĩnh Hiệp... (mã hs cafe la hòa tan/ hs code cafe la hòa)
 • - Mã HS 21011110: Archcafe ngũ phúc hộp 15 gói (sản xuất tại công ty Cổ phần Archcafe)... (mã hs archcafe ngũ ph/ hs code archcafe ngũ)
 • - Mã HS 21011110: Café hạt rang premium Blend 500g (sản xuất tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDD)... (mã hs café hạt rang p/ hs code café hạt ran)
 • - Mã HS 21011110: Coffe chồn Việt Lai Hương gói 300g (sản xuất tại Công ty TNHH Việt Lai Hương)... (mã hs coffe chồn việt/ hs code coffe chồn v)
 • - Mã HS 21011110: Cafe rang xay hiệu chồn Mê Trang 500 g (sản xuất tại Chi nhánh công ty CP café Mê Trang miền Bắc)... (mã hs cafe rang xay h/ hs code cafe rang xa)
 • - Mã HS 21011110: Cafe hòa tan Coconut Cappuccino- hộp 12gói *2, 5g (sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phúc Linh)... (mã hs cafe hòa tan co/ hs code cafe hòa tan)
 • - Mã HS 21011110: Matcha dừa hộp 17g*20 gói (sản xuất tại công ty Cổ phần Archcafe)... (mã hs matcha dừa hộp/ hs code matcha dừa h)
 • - Mã HS 21011110: Café hòa tan 3 in1 HC 18 gói *16g (sản xuất tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDD)... (mã hs café hòa tan 3/ hs code café hòa tan)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Trường Sơn con sóc nâu xanh 100g/túi (sản xuất tại HTX Công Nông Trường Sơn)... (mã hs cafe trường sơn/ hs code cafe trường)
 • - Mã HS 21011110: Coffe chồn hoà tan Việt Lai Hương 2in1 hộp 13g * 4 gói (sản xuất tại Công ty TNHH Việt Lai Hương)... (mã hs coffe chồn hoà/ hs code coffe chồn h)
 • - Mã HS 21011110: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cà phê hòa tan (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
 • - Mã HS 21011110: Mocha đá... (mã hs mocha đá/ hs code mocha đá)
 • - Mã HS 21011110: Espresso đá... (mã hs espresso đá/ hs code espresso đá)
 • - Mã HS 21011110: Espresso nóng... (mã hs espresso nóng/ hs code espresso nón)
 • - Mã HS 21011110: Combo Cafe Capu kèm bánh... (mã hs combo cafe capu/ hs code combo cafe c)
 • - Mã HS 21011110: Combo cafe Late kèm bánh... (mã hs combo cafe late/ hs code combo cafe l)
 • - Mã HS 21011110: Combo cafe Modha kèm bánh... (mã hs combo cafe modh/ hs code combo cafe m)
 • - Mã HS 21011110: Combo cafe Espresso kèm bánh... (mã hs combo cafe espr/ hs code combo cafe e)
 • - Mã HS 21011110: Combo cafe Americano kèm bánh... (mã hs combo cafe amer/ hs code combo cafe a)
 • - Mã HS 21011110: Coconut Coffee/caffe cốt dừa loại to... (mã hs coconut coffee// hs code coconut coff)
 • - Mã HS 21011110: Cafe phin đôi trương sơn... (mã hs cafe phin đôi t/ hs code cafe phin đô)
 • - Mã HS 21011110: Cafe phin đen đơn trương sơn... (mã hs cafe phin đen đ/ hs code cafe phin đe)
 • - Mã HS 21011110: Cafe phin nâu đơn trương sơn... (mã hs cafe phin nâu đ/ hs code cafe phin nâ)
 • - Mã HS 21011110: Cafe tím đơn trương sơn 160g... (mã hs cafe tím đơn tr/ hs code cafe tím đơn)
 • - Mã HS 21011110: Cafe chồn 200g Viêt Lai Hương... (mã hs cafe chồn 200g/ hs code cafe chồn 20)
 • - Mã HS 21011110: Cafe hạt 200g Arabica trương sơn... (mã hs cafe hạt 200g a/ hs code cafe hạt 200)
 • - Mã HS 21011110: CaFe hạt 200g Robusta trương sơn... (mã hs cafe hạt 200g r/ hs code cafe hạt 200)
 • - Mã HS 21011110: Cafe hạt 200g Expresso trương sơn... (mã hs cafe hạt 200g e/ hs code cafe hạt 200)
 • - Mã HS 21011110: Cafe sáng tạo 4/340g trung nguyên... (mã hs cafe sáng tạo 4/ hs code cafe sáng tạ)
 • - Mã HS 21011110: Cafe sáng tạo 8/250g trung nguyên... (mã hs cafe sáng tạo 8/ hs code cafe sáng tạ)
 • - Mã HS 21011110: Cafe 2 in 1 (15gói*16g) trung nguyên... (mã hs cafe 2 in 1 15/ hs code cafe 2 in 1)
 • - Mã HS 21011110: Cafe g7 capuchino(Mocha) trung nguyên... (mã hs cafe g7 capuchi/ hs code cafe g7 capu)
 • - Mã HS 21011110: Cafe chồn 2in1(4g*13gr) Viêt Lai Hương... (mã hs cafe chồn 2in1/ hs code cafe chồn 2i)
 • - Mã HS 21011110: CaFe sữa đặc 18gx12 gói cty cp Arch café... (mã hs cafe sữa đặc 18/ hs code cafe sữa đặc)
 • - Mã HS 21011110: Cafe con sóc phin giấy sử dụng 1 lần (Pure Arabica)... (mã hs cafe con sóc ph/ hs code cafe con sóc)
 • - Mã HS 21011110: Café Matcha sữa Archcafe (Công ty tra va CF viêt Nam)... (mã hs café matcha sữa/ hs code café matcha)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Capuchino sầu riêng (công ty tra & café Viêt Nam)... (mã hs cafe capuchino/ hs code cafe capuchi)
 • - Mã HS 21011110: HanCF 3in1 18 gói... (mã hs hancf 3in1 18 g/ hs code hancf 3in1 1)
 • - Mã HS 21011110: Cafe LA 3in1 16 gói... (mã hs cafe la 3in1 16/ hs code cafe la 3in1)
 • - Mã HS 21011110: Archcafe matcha dừa... (mã hs archcafe matcha/ hs code archcafe mat)
 • - Mã HS 21011110: Café phin đậm LA250g... (mã hs café phin đậm l/ hs code café phin đậ)
 • - Mã HS 21011110: Café phin nhẹ LA250g... (mã hs café phin nhẹ l/ hs code café phin nh)
 • - Mã HS 21011110: Archcafe bịch 50 gói... (mã hs archcafe bịch 5/ hs code archcafe bịc)
 • - Mã HS 21011110: Nescafe 3in1 sánh đậm... (mã hs nescafe 3in1 sá/ hs code nescafe 3in1)
 • - Mã HS 21011110: Nescafe 3in1 Chocolate... (mã hs nescafe 3in1 ch/ hs code nescafe 3in1)
 • - Mã HS 21011110: Café chồn 2in1 ko đường... (mã hs café chồn 2in1/ hs code café chồn 2i)
 • - Mã HS 21011110: Han cafe Blend 10 túi lọc... (mã hs han cafe blend/ hs code han cafe ble)
 • - Mã HS 21011110: King cafe Expert Blend3 100g... (mã hs king cafe exper/ hs code king cafe ex)
 • - Mã HS 21011110: Cafe MrViet-GoodMorning VN250g... (mã hs cafe mrvietgoo/ hs code cafe mrviet)
 • - Mã HS 21011110: Cafe G7 Trung Nguyên đen 100 gói... (mã hs cafe g7 trung n/ hs code cafe g7 trun)
 • - Mã HS 21011110: Choco latte Archcafe trung nguyên... (mã hs choco latte arc/ hs code choco latte)
 • - Mã HS 21011110: Cafe Legend CFSĐ 5 gói trung nguyên... (mã hs cafe legend cfs/ hs code cafe legend)
 • - Mã HS 21011110: Cafe ngũ phúc 500g Cty cổ phần ARCH Café... (mã hs cafe ngũ phúc 5/ hs code cafe ngũ phú)
 • - Mã HS 21011110: King cafe 3in1 88 thanh Cty TNHH MTV TNI... (mã hs king cafe 3in1/ hs code king cafe 3i)
 • - Mã HS 21011110: King cafe Insfire Blend250g Cty TNHH MTV TNI... (mã hs king cafe insfi/ hs code king cafe in)
 • - Mã HS 21011110: Han Cafe S. Blend250g Cty cổ phần Tập đoàn IDD... (mã hs han cafe sblen/ hs code han cafe sb)
 • - Mã HS 21011110: Cafe chồn túi lọc G8 cty cpxd sxtm Cường Sáng... (mã hs cafe chồn túi l/ hs code cafe chồn tú)
 • - Mã HS 21011110: HanCaFe S. Robusta500g Cty cổ phần Tập đoàn IDD... (mã hs hancafe srobus/ hs code hancafe sro)
 • - Mã HS 21011110: CaFe chồn Rubu G8 500g cty cpxd sxtm Cường Sáng... (mã hs cafe chồn rubu/ hs code cafe chồn ru)
 • - Mã HS 21011110: Thức Uống Hòa Tan Archcafe, hàng mới 100%... (mã hs thức uống hòa t/ hs code thức uống hò)
 • - Mã HS 21011110: Set cà phê HTX Eakmat 250g + 1 phin... (mã hs set cà phê htx/ hs code set cà phê h)
 • - Mã HS 21011110: Hạt nêm Knorr (900g/gói. HSD 12. 2020. Mới 100%)... (mã hs hạt nêm knorr/ hs code hạt nêm knor)
 • - Mã HS 21011110: Ngó sen chua ngọt Ngọc Liên (400g/hũ. HSD 12. 2021. Mới 100%)... (mã hs ngó sen chua ng/ hs code ngó sen chua)
 • - Mã HS 21011110: Phở Hoàng gia Vifon (120g x 18 gói/thùng. HSD 12. 2020. Mới 100%)... (mã hs phở hoàng gia v/ hs code phở hoàng gi)
 • - Mã HS 21011110: Muỗng V3 VT (bằng sắt)... (mã hs muỗng v3 vt bằ/ hs code muỗng v3 vt)
 • - Mã HS 21011110: Hít sắt vuông V07 VT (bằng sắt)... (mã hs hít sắt vuông v/ hs code hít sắt vuôn)
 • - Mã HS 21011110: Móc khóa áo dài V18 VT (bằng nhựa dẻo)... (mã hs móc khóa áo dài/ hs code móc khóa áo)
 • - Mã HS 21011110: Sưa băp non Lif 180ml* 24 hộp* thùng, hàng mới 100%- IDP... (mã hs sưa băp non lif/ hs code sưa băp non)
 • - Mã HS 21011110: CLM- Cà phê sữa G7 20gói*2g... (mã hs clm cà phê sữa/ hs code clm cà phê)
 • - Mã HS 21011110: CLM-Cà phê G7 2 in 1 15 gói... (mã hs clmcà phê g7 2/ hs code clmcà phê g)
 • - Mã HS 21011110: CLM- Cà phê G7 hòa tan đen 15 gói*2g... (mã hs clm cà phê g7/ hs code clm cà phê)
 • - Mã HS 21011110: CLM- Cà phê Hòa tan đen bịch 100 gói*2g... (mã hs clm cà phê hòa/ hs code clm cà phê)
 • - Mã HS 21011110: Legend Classic (204gr/hộp, 24 hộp/thùng)... (mã hs legend classic/ hs code legend class)
 • - Mã HS 21011110: Legend Cà phê Sữa đá (125gr/hôp, 24 hộp/thùng)... (mã hs legend cà phê s/ hs code legend cà ph)
 • - Mã HS 21011110: Nescafe 3 trong 1 Đậm đa hai hoa (Đỏ) Hộp (17gr x 20)x 24... (mã hs nescafe 3 trong/ hs code nescafe 3 tr)
 • - Mã HS 21011110: Wakeup café Saigon 384gm x 20 packs (Cà Phê wakeup Saigon 384gram x 20 túi)... (mã hs wakeup café sai/ hs code wakeup café)
 • - Mã HS 21011110: Cafe sữa hòa tan 3in1 hiệu Highlands loại 17g/gói x 20gói/hộp x 32hộp/thùng... (mã hs cafe sữa hòa ta/ hs code cafe sữa hòa)
 • - Mã HS 21011110: Nescafe Red cup (Cafe bột Nestle 200gr)... (mã hs nescafe red cup/ hs code nescafe red)
 • - Mã HS 21011110: Bột cà phê hòa tan sấy phun-INSTANT COFFEE CAFÉ SD SL1008 (COV 4786) (25kg/thùng)... (mã hs bột cà phê hòa/ hs code bột cà phê h)
 • - Mã HS 21011190: Nguyên liệu thực phẩm: Chiết xuất cà phê- Coffee extract E001-1; NSX: 18/12/2019, HSD: 17/12/2020; 20kg/ thùng carton, tổng cộng: 700kg/35 thùng carton.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 21011190: TINH BỘT CHÈ, HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG TÚI CHỐNG ẨM 20KG/TÚI. ĐƯỢC XẾP TRONG THÙNG CATTON (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs tinh bột chè h/ hs code tinh bột chè)
 • - Mã HS 21011190: Trà túi lọc nhãn hiệu Barrys gold quy cách 1 túi/ 310g... (mã hs trà túi lọc nhã/ hs code trà túi lọc)
 • - Mã HS 21011190: Bột Frappuccino Roast 56. 7g/ bịch-11007140-HSD: 10/2020-Hàng mới 100%... (mã hs bột frappuccino/ hs code bột frappucc)
 • - Mã HS 21011190: TINH BỘT CHÈ, HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG TÚI CHỐNG ẨM 20KG/TÚI. ĐƯỢC XẾP TRONG THÙNG CATTON (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs tinh bột chè h/ hs code tinh bột chè)
 • - Mã HS 21011190: Dầu Vừng (3kg/1 Thùng)... (mã hs dầu vừng 3kg/1/ hs code dầu vừng 3k)
 • - Mã HS 21011190: Bột canh vifon 190g (40 gói/thùng)... (mã hs bột canh vifon/ hs code bột canh vif)
 • - Mã HS 21011190: Trà đào foam sữa loại vừa nb... (mã hs trà đào foam sữ/ hs code trà đào foam)
 • - Mã HS 21011190: Matcha Foam sữa loại to... (mã hs matcha foam sữa/ hs code matcha foam)
 • - Mã HS 21011190: Trà ô long Foam sữa loại to... (mã hs trà ô long foam/ hs code trà ô long f)
 • - Mã HS 21011190: Trà bá tước Foam sữa loại to... (mã hs trà bá tước foa/ hs code trà bá tước)
 • - Mã HS 21011190: Nhân điều vinacashew 450g (20 hủ/thùng)... (mã hs nhân điều vinac/ hs code nhân điều vi)
 • - Mã HS 21011190: Bánh hura swissroll cốm 180g (18 hộp/thùng)... (mã hs bánh hura swiss/ hs code bánh hura sw)
 • - Mã HS 21011190: Nước tương chinsu 250ml (24 chai/thùng)... (mã hs nước tương chin/ hs code nước tương c)
 • - Mã HS 21011190: Nước tương maggi thanh dịu 700ml (12 chai/thùng)... (mã hs nước tương magg/ hs code nước tương m)
 • - Mã HS 21011190: Nước yến sào Khánh Hòa hiệu Sanest có đường loại 70ml/lọ x 6lọ/lốc x 18lốc/thùng... (mã hs nước yến sào kh/ hs code nước yến sào)
 • - Mã HS 21011190: Hạt nêm ajingon 170g ajinomoto (32 gói/thùng)... (mã hs hạt nêm ajingon/ hs code hạt nêm ajin)
 • - Mã HS 21011190: Dịch cà phê cô đặc đông lạnh, COV6809... (mã hs dịch cà phê cô/ hs code dịch cà phê)
 • - Mã HS 21011291: Nescafe Latte 170ml x 30 cans (cà phê lon Nescafe Latte 170ml x 30 lon)... (mã hs nescafe latte 1/ hs code nescafe latt)
 • - Mã HS 21011291: Nescafe Cafe Viet 170ML X 30 cans (Cà phê lon Nescafe Viet 170ml x 30 lon)... (mã hs nescafe cafe vi/ hs code nescafe cafe)
 • - Mã HS 21011291: Nescafe Cafe milk & ice 170ml x 30 cans (Cà Phê lon Nescafe sữa đá 170ml x 30 lon)... (mã hs nescafe cafe mi/ hs code nescafe cafe)
 • - Mã HS 21011291: Nescafe Espresso Roast 170ml x 30cans (cà phê Lon Nescafe Espresso Roast 170ml x 30 lon)... (mã hs nescafe espress/ hs code nescafe espr)
 • - Mã HS 21011299: Bán thành phẩm cho bánh và kem PASTA CAFFE' (Coffee)... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
 • - Mã HS 21011299: Phụ gia thực phẩm: Hương cà phê Coffee Flexarome flavor 882450 FBXS0504 (dùng trong thực phẩm), số công bố: 02/2018. , batch: 1004737797 & 1004740338 (NSX: 10/10/2019; HSD: 10/10/2021)... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
 • - Mã HS 21011299: Nước cà phê Acafela Caramel Macchiato (240ml x 20 chai/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%. NSX 23/11/2019. HSD 22/11/2020... (mã hs nước cà phê aca/ hs code nước cà phê)
 • - Mã HS 21011299: Cafe hoà tan Vinacafe (20grx24góix20bịch)x50thùng... (mã hs cafe hoà tan vi/ hs code cafe hoà tan)
 • - Mã HS 21011299: Café sữa ((16viên x 9g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESCAFE DLC Flat White 16Cap 3x144g XX... (mã hs café sữa 16vi/ hs code café sữa 1)
 • - Mã HS 21011299: Cafe phố sữa đá (24gx30góix20túi)x10thùng... (mã hs cafe phố sữa đá/ hs code cafe phố sữa)
 • - Mã HS 21011299: Nescafe 3in1 đậm đà, 17g x 48 gói x 12 bịch x 40 thùng... (mã hs nescafe 3in1 đậ/ hs code nescafe 3in1)
 • - Mã HS 21011299: Café sữa ((60viên x8. 2g)/hộp, 6hộp/thùng)- DLC GST CafeAuLait RichArm60Caps6x8. 2gJP... (mã hs café sữa 60vi/ hs code café sữa 6)
 • - Mã HS 21012020: Nguyên liệu thực phẩm- Bột trà xanh (Green Tea Powder)- 002848 (dạng bột- qc: 20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 21012020: Trà Nhật Bản Sencha Ginkaku. Hạn sử dụng 05/2020. Hàng mới 100%... (mã hs trà nhật bản se/ hs code trà nhật bản)
 • - Mã HS 21012020: Trà Nhật Bản Gyokuro Kinkaku. Hạn sử dụng 05/2020. Hàng mới 100%... (mã hs trà nhật bản gy/ hs code trà nhật bản)
 • - Mã HS 21012020: Trà Nhật F GENMAICHA TEA BAG. Hạn sử dụng 05/2020. Hàng mới 100%... (mã hs trà nhật f genm/ hs code trà nhật f g)
 • - Mã HS 21012020: Phụ gia thực phẩm: Bột hương trà xanh Matcha (MATCHA GREEN TEA POWDER), 20kg/carton, CBSP: 9958/2016/ATTP-XNCB, ngày 17/05/2016, mới 100%... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
 • - Mã HS 21012020: Bột trà xanh- Tea powder TS002 (Qui cách đóng gói: 16kgs/1 carton). Dùng để sản xuất Trà xanh Matcha. Hàng mới 100%... (mã hs bột trà xanh t/ hs code bột trà xanh)
 • - Mã HS 21012020: Trà cosy gừng 40g, hàng mới 100%... (mã hs trà cosy gừng 4/ hs code trà cosy gừn)
 • - Mã HS 21012020: Trà Cozy dâu 20gói*40g, hàng mới 100%... (mã hs trà cozy dâu 20/ hs code trà cozy dâu)
 • - Mã HS 21012020: Trà Cozy bạc hà 20gói*40g, hàng mới 100%... (mã hs trà cozy bạc hà/ hs code trà cozy bạc)
 • - Mã HS 21012020: Chè nhài nhúng kim anh 45g, hàng mới 100%... (mã hs chè nhài nhúng/ hs code chè nhài nhú)
 • - Mã HS 21012020: Trà Atiso túi lọc 100 gói x 2g, hàng mới 100%... (mã hs trà atiso túi l/ hs code trà atiso tú)
 • - Mã HS 21012030: Hồng trà vị táo Nittoh dạng bột 200g (Nittoh Apple tea 200g), thương hiệu: Mitsu Norin, 24 bịch/thùng, hsd 31/01/2021... (mã hs hồng trà vị táo/ hs code hồng trà vị)
 • - Mã HS 21012030: Bột trà sữa hồng trà Blendy 110g (11gx10 gói) (Blendy Black tea au lait 110g (11gx10P)), thương hiệu: Ajinomoto Agf, 24 hộp/thùng, hsd 31/08/2021... (mã hs bột trà sữa hồn/ hs code bột trà sữa)
 • - Mã HS 21012030: Bột trà sữa trà xanh Matcha Au lait Blendy 70g (10gx7gói) (Blendy Matcha Au lait 70g (10gx7P)), thương hiệu: Ajinomoto Agf, 24 hộp/thùng, hsd 30/11/2020... (mã hs bột trà sữa trà/ hs code bột trà sữa)
 • - Mã HS 21012030: Bột trà sữa Hoàng gia Nittoh 140g (14g x 10 gói) Mitsui Norin (Nittoh Royal milk tea powder 140g), thương hiệu: Mitsui Norin, 24 gói/thùng, hsd 31/08/2021... (mã hs bột trà sữa hoà/ hs code bột trà sữa)
 • - Mã HS 21012030: Bột trà xanh, mã hàng LH1045-1, (thùng12Gói, 1 gói1 cân), nhà sx: Aromaz Pte Ltd-Singapore, HSD: 24/04/2020, TPC: bột trà xanh, kem không sữa;dùng làm trà sữa, mới 100%... (mã hs bột trà xanhmã/ hs code bột trà xanh)
 • - Mã HS 21012030: Bột trà xanh Matcha Collagen 30g (Matcha Green Tea Powder with Collagen 30g), thương hiệu: Yanoen, 300 gói/thùng, hsd 23/08/2020... (mã hs bột trà xanh ma/ hs code bột trà xanh)
 • - Mã HS 21012030: Trà dùng ngay 3 trong 1-Instant Tea Mix 3in1(chiết xuất từ lá trà xanh), nhãn hiệu: Authentic Myanmar tea. Mới 100% (1carton 30packs x 30sachets x20g), NSX: 10. 12. 2019, HSD: 10. 12. 2021... (mã hs trà dùng ngay 3/ hs code trà dùng nga)
 • - Mã HS 21012030: Trà hòa tan dành cho trẻ hiệu Plasmon (dạng bột) (12 gói x 5g)/thùng... (mã hs trà hòa tan dàn/ hs code trà hòa tan)
 • - Mã HS 21012030: Trà sữa MR. BROWN- MR. BROWN MILK TEA- 580ML X 24 BOTTLES/CTN. Kết quả ATTP: 336A/2020/TBNK... (mã hs trà sữa mrbrow/ hs code trà sữa mrb)
 • - Mã HS 21012030: Trà lipton sữa/Milk tea... (mã hs trà lipton sữa// hs code trà lipton s)
 • - Mã HS 21012030: Trà Ôlong mật ong/Olong honey tea... (mã hs trà ôlong mật o/ hs code trà ôlong mậ)
 • - Mã HS 21012030: Tra olong Foam Sua... (mã hs tra olong foam/ hs code tra olong fo)
 • - Mã HS 21012030: Trà quế kem sữa/Cinnamon tea with milk... (mã hs trà quế kem sữa/ hs code trà quế kem)
 • - Mã HS 21012090: Trà Thái- Thai Tea Mix CHA TAR MUA Brand (400g x 12túi/thùng) (Dạng bột), NSX: Siam Tea Factory. NSX: 24/4/2019, HSD: 22/7/2021. Hàng mới 100%... (mã hs trà thái thai/ hs code trà thái th)
 • - Mã HS 21012090: Trà Xanh- Green Tea Mix CHA TAR MUA Brand (200g x 12túi/thùng) (Dạng bột), NSX: Cha Thai International CO. , LTD. NSX: 02/12/2019, HSD: 02/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh green/ hs code trà xanh gr)
 • - Mã HS 21012090: Bột trà xanh TH-E 1004 (20 kg/bao, 1 bao/thùng) Hàng mới 100%... (mã hs bột trà xanh th/ hs code bột trà xanh)
 • - Mã HS 21012090: Chiết xuất chè- Green Tea Extract GW 660403 (KQGĐ: 4047/TB-TCHQ (20/06/2017))- Nguyên liệu sản xuất kem đánh răng... (mã hs chiết xuất chè/ hs code chiết xuất c)
 • - Mã HS 21012090: Trà diếp cá Orihiro 3gam/gói x 60 gói/túi, 24 túi/ thùng, hiệu ORIHIRO, mới 100%... (mã hs trà diếp cá ori/ hs code trà diếp cá)
 • - Mã HS 21012090: Trà xanh gạo lứt Matcha Uji túi lọc Itoen 46g (20 gói) (Itoen Genmaicha Matcha Blend Premium Tea Bag 46g (20 pcs)), thương hiệu: Itoen, 8 hộp/thùng, hsd 31/05/2020... (mã hs trà xanh gạo lứ/ hs code trà xanh gạo)
 • - Mã HS 21012090: Trà túi lọc Lipton không pha hương liệu 2g/gói, 100 gói/hộp, 36 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs trà túi lọc lip/ hs code trà túi lọc)
 • - Mã HS 21012090: Trà hòa tan hiệu Brooch(300g/túi), hàng mẫu... (mã hs trà hòa tan hiệ/ hs code trà hòa tan)
 • - Mã HS 21012090: Bột trà xanh (tinh bột trà xanh)- Green Tea Powder (500g/gói, 20 gói/ thùng), nguyên liệu sản xuất trà sữa trân châu. Hàng mới 100%... (mã hs bột trà xanh t/ hs code bột trà xanh)
 • - Mã HS 21012090: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên nang Tegreen 97 (hộp 120 viên). HSD: 05/2021,... (mã hs thực phẩm bảo v/ hs code thực phẩm bả)
 • - Mã HS 21012090: Trà túi lọc... (mã hs trà túi lọc/ hs code trà túi lọc)
 • - Mã HS 21012090: Bột trà xanh (100g/túi), hiệu Just Green Tea... (mã hs bột trà xanh 1/ hs code bột trà xanh)
 • - Mã HS 21012090: Trà gạo lứt Sencha Genmaicha 200g (Sencha Genmaicha 200g), thương hiệu: Yanoen, 100 gói/thùng, hsd 22/10/2020... (mã hs trà gạo lứt sen/ hs code trà gạo lứt)
 • - Mã HS 21012090: Bột trà xanh (600g/pack). Hàng mới 100%... (mã hs bột trà xanh 6/ hs code bột trà xanh)
 • - Mã HS 21012090: Trà sữa hòa tan Aik Cheong- 72g/1 ly, 12 ly/ 1 thùng- Hàng mới 100%... (mã hs trà sữa hòa tan/ hs code trà sữa hòa)
 • - Mã HS 21012090: TRÀ SỮA KIRIN TEA MILK 1. 5L 1 X 8 PCS. /CTN... (mã hs trà sữa kirin t/ hs code trà sữa kiri)
 • - Mã HS 21012090: Nguyên liệu thực phẩm: BỘT PHA ĐỒ UỐNG HƯƠNG MATCHA- DVG MATCHA BEVERAGE POWDER (1kgx10). Dạng bột có đường. 10Kg/Túi, 10 túi/thùng. NSX: 23/10/2019, HSD: 22/10/2020. Hiệu DAVINCI GOURMET. Hàng mới 100... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 21012090: Trà Lipton Milk Tea (10g/gói x 20 gói/hộp), hàng mẫu... (mã hs trà lipton milk/ hs code trà lipton m)
 • - Mã HS 21012090: Bột Matcha (Matcha Powder) 1kg*10gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs bột matcha mat/ hs code bột matcha)
 • - Mã HS 21012090: Chè Ba Màu... (mã hs chè ba màu/ hs code chè ba màu)
 • - Mã HS 21012090: Chè Lotus S... (mã hs chè lotus s/ hs code chè lotus s)
 • - Mã HS 21012090: Chè Lotus Vn... (mã hs chè lotus vn/ hs code chè lotus vn)
 • - Mã HS 21012090: Trà hòa tan English Breakfast Tea... (mã hs trà hòa tan eng/ hs code trà hòa tan)
 • - Mã HS 21012090: Trà hòa tan Nestea Peach 12oz... (mã hs trà hòa tan nes/ hs code trà hòa tan)
 • - Mã HS 21012090: Trà hoà tan Tea Tarik M... (mã hs trà hoà tan tea/ hs code trà hoà tan)
 • - Mã HS 21012090: Trà Bạc Hà M... (mã hs trà bạc hà m/ hs code trà bạc hà m)
 • - Mã HS 21012090: Trà Hoa Lài M... (mã hs trà hoa lài m/ hs code trà hoa lài)
 • - Mã HS 21012090: Trà Đào... (mã hs trà đào/ hs code trà đào)
 • - Mã HS 21012090: Trà Đào Nong... (mã hs trà đào nong/ hs code trà đào nong)
 • - Mã HS 21012090: Trà Cam Đào Sa... (mã hs trà cam đào sa/ hs code trà cam đào)
 • - Mã HS 21012090: Trà Lài Mật Ong Đá... (mã hs trà lài mật ong/ hs code trà lài mật)
 • - Mã HS 21012090: Trà Gừng Mật Ong Đá... (mã hs trà gừng mật on/ hs code trà gừng mật)
 • - Mã HS 21012090: Trà Đen Sữa Macha Đá... (mã hs trà đen sữa mac/ hs code trà đen sữa)
 • - Mã HS 21012090: Trà Xanh Sữa Macha Đá... (mã hs trà xanh sữa ma/ hs code trà xanh sữa)
 • - Mã HS 21012090: Matcha Sữa Arch. 13. 5Grx12... (mã hs matcha sữa arch/ hs code matcha sữa a)
 • - Mã HS 21012090: Trà đào chanh sả (NB)... (mã hs trà đào chanh s/ hs code trà đào chan)
 • - Mã HS 21012090: Trà xanh C2 hương chanh (1 thùng 500 ml x 24 bottle)... (mã hs trà xanh c2 hươ/ hs code trà xanh c2)
 • - Mã HS 21013000: Chất chiết xuất rau diếp xoăn(Nguyen lieu dung de che bien ca phe hoa tan, tra hoa tan, khong nhan hieu, HSD: 11/2020)... (mã hs chất chiết xuất/ hs code chất chiết x)
Bài viết liên quan: