-->

Phân nhóm 1108 - mã HS 11081100

 • 1108 - Mã HS 11081100: Tinh bột mì (Wheat Starch)... (mã hs tinh bột mì wh/ hs code tinh bột mì)
 • Mã HS 11081100: Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột mì (Native wheat starch)... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
 • Mã HS 11081100: Tinh bột lúa mì (Wheat Starch) dùng trong chế biến thực phẩm, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột lúa mì/ hs code tinh bột lúa)
 • Mã HS 11081100: TINH BỘT KHOAI MÌ (DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG)... (mã hs tinh bột khoai/ hs code tinh bột kho)
 • Mã HS 11081100: BỘT MÌ DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs bột mì dùng sản/ hs code bột mì dùng)
 • Mã HS 11081100: BOT MI... (mã hs bot mi/ hs code bot mi)
 • Mã HS 11081100: Nguyên liệu sx tân dược: AMIDON DE BLE TB (WHEAT STARCH TB)- tinh bột mì EP8/USP39, Lot: E1126, SX: 03/2018, HD: 03/2023, NSX: Roquette Freres- France.... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
 • Mã HS 11081100: Nguyên liệu dược Amidon DE BLE TB (tinh bột mì) EP8/USP39... (mã hs nguyên liệu dượ/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081100: Tinh bột mì (0. 5kg/túi) dùng trong thực phẩm... (mã hs tinh bột mì 0/ hs code tinh bột mì)
 • - Mã HS 11081100: TINH BỘT KHOAI MÌ (HIỆU CON CÒ)50BAGSX 400G... (mã hs tinh bột khoai/ hs code tinh bột kho)
 • - Mã HS 11081100: Bột mì Bồ Câu 25kg/bao... (mã hs bột mì bồ câu 2/ hs code bột mì bồ câ)
 • - Mã HS 11081100: Bột mì SSS xanh lá 25kg/bao... (mã hs bột mì sss xanh/ hs code bột mì sss x)
 • - Mã HS 11081100: Bột mì Nhật Đại Bàng 25kg/bao... (mã hs bột mì nhật đại/ hs code bột mì nhật)
 • - Mã HS 11081100: Bột mì, hàng mới 100%... (mã hs bột mì hàng mớ/ hs code bột mì hàng)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột bắp khô (Dry corn starch) dùng để sản xuất tinh bột biến tính... (mã hs tinh bột bắp kh/ hs code tinh bột bắp)
 • - Mã HS 11081200: NLTP: Tinh bột ngô/ Corn Starch, nhãn hiệu Sanstar, số lượng: 1440 bao, khối lương tịnh: 25 kg/bao. xuất xứ Ấn Độ. Hàng mới 100%, NSX: 06/2018, HSD: 06/2020... (mã hs nltp tinh bột/ hs code nltp tinh b)
 • - Mã HS 11081200: Nguyên liệu thực phẩm- Tinh bột bắp: Corn Starch. C/O mẫu KV số K012-18-0443570 ngày 12/06/2018. Hàng NK đăng ký kiểm tra CL NN.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột bắp-Corn Starch (PT Tereos FKS Indonesia)- Nguyên liệu thực phẩm (25Kgs/ bao)- NSX: 09/06/2018- NHH: 09/06/2020... (mã hs tinh bột bắpco/ hs code tinh bột bắp)
 • - Mã HS 11081200: CORN STARCH BP2016 (tá dược sản xuất thuốc tân dược) batch no. 20180422 nsx 22/04/2018 hd 21/04/2020 xx: China... (mã hs corn starch bp2/ hs code corn starch)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột bắp- Corn Starch- Nguyên liệu thực phẩm (25kgs/ bao)- NSX: 05/2018- NHH: 05/2020-Nhà sx: Qinhuangdao Lihua Starch Co. , Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột bắp c/ hs code tinh bột bắp)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột bắp (Nguyên liệu thực phẩm), đóng gói 25kg/bao, hạn sử dụng: 06/06/2020, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột bắp n/ hs code tinh bột bắp)
 • - Mã HS 11081200: TINH BỘT BẮP (FOOD MAIZE STARCH) DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs tinh bột bắp f/ hs code tinh bột bắp)
 • - Mã HS 11081200: Bột ngô- CORN STARCH, đóng gói 25kg/bao, nguyên liệu dùng để sản xuất ván ép, không dùng chế biến thực phẩm. Hàng mới 100%.... (mã hs bột ngô corn s/ hs code bột ngô cor)
 • - Mã HS 11081200: Phụ gia thực phẩm-Tinh bột bắp dùng trong thực phẩm BEST CORN STARCH (MAIZE STARCH POWDER)... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột ngô (maize starch) Dùng trong sản xuất mì chính, hạt nêm. Xuất xứ: india, NSX: GUJARAT AMBUJA EXPORTS LTD... (mã hs tinh bột ngô m/ hs code tinh bột ngô)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột ngô- Maize starch, đóng gói 25kgs/túi, (Hàng không nằm trong danh mục CITES), Nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột ngô m/ hs code tinh bột ngô)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột bắp (Maize Starch)- Nguyên liệu nhập về làm nguyên liệu trong sản xuất bánh kẹo, 25 kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột bắp m/ hs code tinh bột bắp)
 • - Mã HS 11081200: NLSX Bánh kẹo: Tinh bột bắp- Precisa Crisp 330 @- hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ hs code nlsx bánh kẹ)
 • - Mã HS 11081200: Nguyên liệu sx thuốc tân dược: Amidon De Mais B (Maize Starch B) EP8/USP39. Lô: E1272. Esp. : 05/2023... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột ngô dùng làm nguyên liệu cho gia súc (corn starch)... (mã hs tinh bột ngô dù/ hs code tinh bột ngô)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột ngô 1kg/ gói, 10 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. HSD 11/06/2020... (mã hs tinh bột ngô 1k/ hs code tinh bột ngô)
 • - Mã HS 11081200: Tinh bột ngô 400g/ gói, 20 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. HSD 11/06/2020... (mã hs tinh bột ngô 40/ hs code tinh bột ngô)
 • - Mã HS 11081200: BỘT BẮP... (mã hs bột bắp/ hs code bột bắp)
 • - Mã HS 11081200: Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột bắp (25 kg/bao)- Corn starch... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081200: Bột Bắp (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột bắp 20 gói/ hs code bột bắp 20)
 • - Mã HS 11081200: Bột Bắp (40 gói/ 6kg/thùng)... (mã hs bột bắp 40 gói/ hs code bột bắp 40)
 • - Mã HS 11081300: Bột khoai tây POTATO STARCH, 1bao = 25kg, HSD: 19/01/2023. Nguyên liệu sản xuất nội bộ... (mã hs bột khoai tây p/ hs code bột khoai tâ)
 • - Mã HS 11081300: Nguyên liệu thực phẩm- Tinh bột khoai tây POTATO STARCH 25KG/BAG. Lot: VNK05. NSX: 17/03/2018. HSD: 17/03/2023. Do Roquete sản xuất.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081300: Phụ gia thực phẩm: Tinh bột khoai tây biến tính. Độ ẩm: <=190 mg/g, Hàm lượng Asen (As): <=0. 1 mg/kg, Hàm lượng Cadimi (Cd): <=0. 1 mg/kg, Hàng mới 100%. PD: 12. 04. 2018- ED: 11. 04. 2020... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
 • - Mã HS 11081300: Nguyên liệu sx tân dược: POTATO STARCH SUPRA BACTERIOLOG. GRADE EP8/USP 39 (Tinh bột khoai tây), Lot: VNI23, SX: 10/2017, HD: 10/2022, NSX: Roquette Freres- France.... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081300: Superior Potato Starch- Tinh bột khoai tây (nguyên liệu sản xuất bánh snack)... (mã hs superior potato/ hs code superior pot)
 • - Mã HS 11081300: Nguyên liệu dùng trong sx thực phẩm- Tinh bột khoai tây (Potato Starch), hạn sử dụng: 28/01/2023, Nhà sản xuất: Roquette Freres, France, 25Kg/bao.... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây... (mã hs tinh bột khoai/ hs code tinh bột kho)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn dạng viên 3KG*6BAGS (Ngày sản xuất: JUN. 20. 2018, Hạn sử dụng: DEC. 19. 2018). Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn dạ/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Bột mì Wheat Flour loại Hảo hạng, đóng gói 25kg/bao, 960 bao, hiệu Bio Vina, tên khoa học: Triticum aestivum L. , mới 100%... (mã hs bột mì wheat fl/ hs code bột mì wheat)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, 80 gam/ gói; 50 gói/ carton. Nhà sx: Mingzhong Food Service Co. , Ltd.... (mã hs tinh bột sắn 8/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Nguyên liệu SX thực phẩm-Tinh bột Sắn- GLOBE TAPIOCA STARCH 046003 (Tapioca Flour)... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột khoai mì dùng trong thực phẩm (0. 62kg/ túi)... (mã hs tinh bột khoai/ hs code tinh bột kho)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, trong lượng 50kg/1 bao, trọng lượng cả bì 50. 2 kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắntr/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Nguyên liệu thực phẩm: Bột năng-Native Tapioca Starch, dùng trong sản xuất bánh. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn dùng để sản xuất thực phẩm (Hàng mới 100%)... (mã hs tinh bột sắn dù/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn do Lào sản xuất(Hàng đóng bao đồng nhất, TL tịnh 25 Kg/Bao, TL cả bì 25. 2 Kg/Bao)... (mã hs tinh bột sắn do/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột... (mã hs tinh bột/ hs code tinh bột)
 • - Mã HS 11081400: Nguyên liệu trong thực phẩm: Tinh bột sắn biến tính, 2kg/túi... (mã hs nguyên liệu tro/ hs code nguyên liệu)
 • - Mã HS 11081400: Bột sắn (50x80g túi/carton), nhà sản xuất Do Ding Tea Co. , Ltd, hạn sử dụng 1 năm từ T06/2018, mới 100%... (mã hs bột sắn 50x80g/ hs code bột sắn 50x)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột biến tính dùng trong thực phẩm: Predust Mix 22-02T; Batter mix 22-38T; Tempura Mix 25-60T... (mã hs tinh bột biến t/ hs code tinh bột biế)
 • - Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn (TAPIOCA STARCH). Hiệu "RHINO" (CON TÊ GIÁC). Hàng đóng đồng nhất 50kg/bao (tổng cộng 2000 bao), hàng mới 100%.... (mã hs tinh bột sắn t/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, nhà sản xuất Công ty MIN-CHUNG FOOD Co. , Ltd. Hàng mới 100% (1 Carton = 50gói x 80g)... (mã hs tinh bột sắn n/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (khoai mì)... (mã hs tinh bột sắn k/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn... (mã hs tinh bột sắn/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Starch (C6H10O5)n)... (mã hs tinh bột sắn s/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột năng (tinh bột sắn) 1kg/ gói, 10 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. HSD 14/06/2020... (mã hs tinh bột năng/ hs code tinh bột năn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, đóng gói đồng nhất bao 50 kg/bao, bao bì 02 lớp PP/PE, nhãn mác: "HOÀN HẢO", Do Việt Nam sản xuất. Trọng lượng cả bì 50, 1 kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tinh bột sắn đ/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, xuất xứ Việt Nam 100%, hàng đóng đồng nhất 850kgs/bao... (mã hs tinh bột sắn x/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, mác chim bồ câu, đóng gói đồng nhất 50kg/bao, bao bì 02 lớp PP/PE do việt nam sản xuất... (mã hs tinh bột sắnmá/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn Việt Nam sản xuất. Nhãn hiệu "Vaysan". (Đóng trong 740 bao x 50 kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn vi/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn đóng gói đồng nhất, trọng lượng tịnh 50kg/bao; trọng lượng cả bì 50, 2 kg/bao;xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu: Mặt trời... (mã hs tinh bột sắn đó/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn khô... (mã hs tinh bột sắn kh/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (1kg x 20 túi)... (mã hs tinh bột sắn 1/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Đóng bao đồng nhất 50 kg/bao. Tổng cộng: 01 cont 20' 19 tấn 380 bao. Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs tinh bột sắn đ/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: BỘT SẮN DÂY... (mã hs bột sắn dây/ hs code bột sắn dây)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (PACKING: PACKED IN JUMBO BAG, NET WEIGHT 850 KG/BAG), nguồn gốc Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn p/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Khoai mì), Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg/bao, trọng lượng cả bì 50, 2 kg/bao. Ký mã Hiệu: Mặt Trời Đỏ... (mã hs tinh bột sắn k/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn "OTC" (Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 19 kg/bao, hàng mới 100%)... (mã hs tinh bột sắn o/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tin bột sắn- TAPIOCA STARCH (FOOD GRADE). Đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs tin bột sắn ta/ hs code tin bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN 850KGS/ BAO (FOOD GRADE TAPIOCA STARCH, ROSE BRAND)... (mã hs tinh bột sắn 85/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Nhãn hiệu: Năm Lá Sắn-Vinata) Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì: 50, 2 kg/bao (Hàng SX tại Việt Nam)... (mã hs tinh bột sắn n/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Nhan hiêu Hai Con Ngưa. Việt Nam sản xuất. Đóng đồng nhất trong 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắnnh/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: TINH BOT SAN $#$VN... (mã hs tinh bot san $#/ hs code tinh bot san)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (25kg/bao)- NATIVE TAPIOCA STARCH (FOOD GRADE), hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn 2/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn dùng làm nguyên liệu trong ngành giấy... (mã hs tinh bột sắn dù/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN (TAPIOCA STARCH) đã qua sơ chế. Hàng đóng đồng nhất 50kgs/ bao... (mã hs tinh bột sắn t/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Hàng đóng đồng nhất trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50 kg/bao, trọng lượng cả bì 50, 2 kg/bao. Hàng sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn h/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn APFCO loại "OTC" (Đóng gói đồng nhất 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50, 2kg/bao, hàng mới 100%)... (mã hs tinh bột sắn ap/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn(Nhãn hiệu (SEPON) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất, đóng đồng nhất trong 700 bao PP, trọng lượng tịnh 50kg/bao... (mã hs tinh bột sắnnh/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn nhãn hiệu APFCO- Hai con rồng, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50, 2kg/bao... (mã hs tinh bột sắn nh/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Logo: Con Hổ Vàng) Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì: 50, 2 kg/bao (Hàng SX tại Việt Nam)... (mã hs tinh bột sắn l/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: BỘT SẮN LOẠI 2 ĐÓNG GÓI 50KG/BAO... (mã hs bột sắn loại 2/ hs code bột sắn loại)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, đóng gói đồng nhất 50/bao, hàng việt nam sản xuất... (mã hs tinh bột sắnđó/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, công ty trách nhiệm hữu hạn hồng hà, đóng bao đồng nhất 50 kg/ bao, bao bì 2 lớp PP/PE. Do Việt Nam sản xuất mới 100 %... (mã hs tinh bột sắncô/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn loại 25kg/bao. Hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs tinh bột sắn lo/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: TINH BOT SAN HÀNG MỚI 100%... (mã hs tinh bot san hà/ hs code tinh bot san)
 • - Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN... (mã hs tinh bột sắn/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn xuất xứ Việt Nam, nhãn MÁC: "HOASONCO" (Số lượng 2060 bao, đóng gói đồng nhất 50kg/bao)... (mã hs tinh bột sắn xu/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN, HÀNG MỚI 100%... (mã hs tinh bột sắn h/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn hiệu "TWO DRAGONS''. Hàng đóng đồng nhất 50kg/bao, hàng mới 100%. Cảng đến: DALIAN-CHINA... (mã hs tinh bột sắn hi/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Nhãn hiệu: 7 lá sắn Kim Yến. Hàng đóng đồng nhất bằng bao PP ở ngoài và một lớp PE ở trong, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50, 2kg/bao... (mã hs tinh bột sắn n/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN (Đóng bao 25 kg)... (mã hs tinh bột sắn đ/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn: NATIVE TAPIOCA STARCH (for industrial use). Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn n/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (50kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn 5/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh Bột Khoai Mì... (mã hs tinh bột khoai/ hs code tinh bột kho)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, nhãn mác: "HOASONCO", đóng gói đồng nhất bao 50kg/bao, bao bì 02 lớp PP/PE. Do Việt Nam sản xuất... (mã hs tinh bột sắn n/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Bột sắn(500gr x25 gói), không hiệu... (mã hs bột sắn500gr x/ hs code bột sắn500g)
 • - Mã HS 11081400: Bột sắn (250gr x25 gói), không hiệu... (mã hs bột sắn 250gr/ hs code bột sắn 250)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn- Native Tapioca Starch, quy cách: 850kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn n/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, nhãn hiệu'' honghafood'' đóng bao đồng nhất 50 kg/ bao, bao bì 2 lớp PP/PE. Do Việt Nam sản xuất mới 100 %... (mã hs tinh bột sắnnh/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: BỘT MÌ(Hàng đóng 25 kgs/bao779 bao)... (mã hs bột mìhàng đón/ hs code bột mìhàng)
 • - Mã HS 11081400: Tinh bột chế biến từ sắn (hàng mới 100%) xuất xứ Việt Nam... (mã hs tinh bột chế bi/ hs code tinh bột chế)
 • - Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN (HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 50KG/BAG)... (mã hs tinh bột sắn h/ hs code tinh bột sắn)
 • - Mã HS 11081400: TINH BỘT SĂN$#$VN... (mã hs tinh bột săn$#$/ hs code tinh bột săn)
 • - Mã HS 11081400: Bột Năng (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột năng 20 gó/ hs code bột năng 20)
 • - Mã HS 11081910: Tinh bột Sago (Sago Starch)... (mã hs tinh bột sago/ hs code tinh bột sag)
 • - Mã HS 11081990: Bột đậu xanh... (mã hs bột đậu xanh/ hs code bột đậu xanh)
 • - Mã HS 11081990: TINH BỘT KHOAI LANG DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs tinh bột khoai/ hs code tinh bột kho)
 • - Mã HS 11081990: BOT NANG... (mã hs bot nang/ hs code bot nang)
 • - Mã HS 11081990: Tinh bột biến tính dùng trong thực phẩm: MODIFIED TOPIOCA STARCH (KREAM 21)... (mã hs tinh bột biến t/ hs code tinh bột biế)
 • - Mã HS 11081990: Tinh bột... (mã hs tinh bột/ hs code tinh bột)
 • - Mã HS 11081990: PEA STARCH. Tinh bột đậu hà lan dùng trong ngành thực phẩm. 25 Kg/ Bao.... (mã hs pea starch tin/ hs code pea starch)
 • - Mã HS 11081990: Bột năng Vĩnh Thuận 400gr x20... (mã hs bột năng vĩnh t/ hs code bột năng vĩn)
 • - Mã HS 11081990: BỘT KHOAI-TAPIOCA FLAKES, HIỆU: CON NGUA, 1 THÙNG GỒM: 24BAGS * 150G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột khoaitapio/ hs code bột khoaita)
 • - Mã HS 11081990: Bột khoai tây, hàng mới 100%... (mã hs bột khoai tây/ hs code bột khoai tâ)
 • - Mã HS 11081990: Tinh bột khoai lang, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột khoai/ hs code tinh bột kho)
 • - Mã HS 11081990: BỘT KHOAI HỘT LỰU- TAPIOCA FLAKES, HIỆU: CON NGUA, 1 THÙNG GỒM: 50BAGS * 85G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột khoai hột l/ hs code bột khoai hộ)
 • - Mã HS 11081990: BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG(FIVE SPICE POWDER), 10 KGS/CTN; Mới 100%... (mã hs bột ngũ vị hươn/ hs code bột ngũ vị h)
 • - Mã HS 11081990: UNPOLISH'ED RICE POWDER WITH LOTUS SEED, BỘT' BÍCH CHI' LỨT HỘT SEN (KHÔNG ĐƯỜNG); Mới 100%... (mã hs unpolished ric/ hs code unpolished)
 • - Mã HS 11081990: Tinh bột đậu xanh (bao PE trắng 25 kg/bao)... (mã hs tinh bột đậu xa/ hs code tinh bột đậu)
 • - Mã HS 11082000: OLIGOFRUCTOSE Chất xơ dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm (ORAFTI P95)... (mã hs oligofructose c/ hs code oligofructos)
Bài viết liên quan: