-->

Phân nhóm 0809 - mã HS 08091000

 • 0809 - Mã HS 08091000: XÍ MUỘI ME, hàng mới 100%, (5 kg/thùng)... (mã hs xí muội me hàn/ hs code xí muội me)
 • - Mã HS 08091000: Ô mai không nhãn hiệu, hàng mới 100%, (20 kg/thùng)... (mã hs ô mai không nhã/ hs code ô mai không)
 • - Mã HS 08091000: CHÙM RUỘT, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, (20 kg/thùng)... (mã hs chùm ruột khôn/ hs code chùm ruột k)
 • - Mã HS 08092100: Trái Cherry tươi size: 26+mm (Net 5KG Loose x 3 boxes)... (mã hs trái cherry tươ/ hs code trái cherry)
 • - Mã HS 08092900: Anh Đào quả tươi Net 5kg/thùng... (mã hs anh đào quả tươ/ hs code anh đào quả)
 • - Mã HS 08092900: Quả anh đào tươi 28mm 5kg/thùng... (mã hs quả anh đào tươ/ hs code quả anh đào)
 • Mã HS 08092900: Anh đào tươi(5kg/thùng, hiệu Stella, size: 26-28)... (mã hs anh đào tươi5k/ hs code anh đào tươi)
 • - Mã HS 08092900: Anh đào tươi(2kg/thùng, hiệu Lapins, size: 28-30)... (mã hs anh đào tươi2k/ hs code anh đào tươi)
 • - Mã HS 08092900: TRAI CHERRY TUOI (5KGS/THUNG)SIZE: 24MM HIEU: STARLETTA... (mã hs trai cherry tuo/ hs code trai cherry)
 • - Mã HS 08092900: Trái Anh Đào Đỏ Tươi-Fresh CHERRIES (Big size), 5kg/thùng.... (mã hs trái anh đào đỏ/ hs code trái anh đào)
 • - Mã HS 08092900: Qủa anh đào đỏ tươi (Prunus Avium), net 5kg. Sản phẩm trồng trọt... (mã hs qủa anh đào đỏ/ hs code qủa anh đào)
 • - Mã HS 08092900: Quả anh đào đỏ tươi (Prunus Avium), net 5kg/thùng. Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả anh đào đỏ/ hs code quả anh đào)
 • - Mã HS 08092900: Trái anh đào tươi(cherry đỏ tươi, 5kg net/thùng, hiệu: Australiafruits WVF, size 28-30mm)... (mã hs trái anh đào tư/ hs code trái anh đào)
 • - Mã HS 08092900: Qủa Anh đào tươi (Fresh Red Cherries-Size 26 mm, Class 1, (1 Thùng 15 Kg Net Weight), Van + Sylvia, Hàng mới 100%... (mã hs qủa anh đào tươ/ hs code qủa anh đào)
 • - Mã HS 08092900: CÓC (AMBARELLA)... (mã hs cóc ambarella/ hs code cóc ambarel)
 • - Mã HS 08093000: Đào quả tươi... (mã hs đào quả tươi/ hs code đào quả tươi)
 • - Mã HS 08094010: Mận đỏ... (mã hs mận đỏ/ hs code mận đỏ)
 • - Mã HS 08094010: Trái mận tươi... (mã hs trái mận tươi/ hs code trái mận tươ)
 • - Mã HS 08094010: Mận sấy dẻo 200g... (mã hs mận sấy dẻo 200/ hs code mận sấy dẻo)
 • - Mã HS 08094010: Trái mận Hà Nội tươi... (mã hs trái mận hà nội/ hs code trái mận hà)
 • - Mã HS 08094010: QUẢ MẬN ĐỎ (1KG/THÙNG N. W)... (mã hs quả mận đỏ 1kg/ hs code quả mận đỏ)
 • - Mã HS 08094010: Trái mận tươi(7. 5kgs/thùng)... (mã hs trái mận tươi7/ hs code trái mận tươ)
 • - Mã HS 08094010: Mận đỏ Hàng tái xuất theo TK TN số: 103083938750, mục 09.... (mã hs mận đỏ hàng tái/ hs code mận đỏ hàng)
 • - Mã HS 08094010: Mận đỏ. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 09.... (mã hs mận đỏ hàng tá/ hs code mận đỏ hàng)
 • - Mã HS 08094010: Trái Mận tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 1 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái mận tươi/ hs code trái mận tươ)
Bài viết liên quan: