-->

Phân nhóm 9105 - mã HS 91051100

  • 9105 - Mã HS 91051100: Đồng hồ bằng gỗ (hàng mới 100%)... (mã hs đồng hồ bằng gỗ/ hs code đồng hồ bằng) 
  • Mã HS 91051100: Đồng hồ để bàn (kt: 13. 5*12. 5 cm) mới 100%... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
  • Mã HS 91051100: RPV-VC2#Đồng hồ báo thức để bản (loại hoạt động bằng điện) (hàng mẫu) 8RA633-N19... (mã hs rpvvc2#đồng hồ/ hs code rpvvc2#đồng) 
  • Mã HS 91051900: Đồng hồ báo thức hiệu Casio, 4 kim, chạy pin, - hàng mới 100%- TQ-218-1DF (CN)... (mã hs đồng hồ báo thứ/ hs code đồng hồ báo)
  • Mã HS 91051900: Đồng hồ đếm nhiệt độ FX4Y-1... (mã hs đồng hồ đếm nhi/ hs code đồng hồ đếm) 
  • Mã HS 91051900: Đồng hồ để bàn vỏ bằng sắt mạ + nhựa, dùng pin, có chuông báo thức, cỡ + phi
Bài viết liên quan: