-->

Tham khảo áp mã HS code màn hình monitor

  • 85285200: Màn hình monitor máy tính để bàn, hiệu dell ( size 22" )
  • 85285200: Màn hình monitor máy tính để bàn, hiệu delll ( size 27" )
  • 85285200: Màn hình LCD dùng cho máy tính xách tay, hiệu dell ( size 15.6" )
  • 85177039: Mođun nguồn của hệ thống xử lý cơ sở b8200 (power module) dùng cho thiết bị trạm gốc thông tin di động, hsx: ZTE corporation
  • 85177039: Bảng mạch xử lý cơ sở loại k_d của thiết bị trạm gốc thông tin di động imt-2000 cdma trải phổ trực tiếp (baseband processing board type k_d). Hãng sx: zte corporation
  • 85177039: Bảng mạch xử lý cơ sở loại 3 dành cho gsm của tbị trạm gốc thông tin di động imt-2000 cdma trải phổ trực tiếp(universal baseband processing board no.3 for gsm)
  • 85176229: Thiết bị chuyển mạch - dell emc networking n1500 series switches. model n1548p. part 3wy51, hữu tuyến, không thu phát sóng, mục 27. phần ii. gpxnk mmds 72/2021/gpxnk-bcy(26/3/21)

Bài viết liên quan: