-->

Các biểu thuế ưu đãi đặc biệt

No Số văn bản Form C/O Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Download
1 02/2021/TT-BCT Form EUR.1 UK Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Bộ Công Thương 11/06/2021 Tại đây
2 19/2020/TT-BCT Form D Thông tư Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/08/2020 Tại đây
3 1949/QĐ-BCT Form EUR.1 QUYẾT ĐỊNH Đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Bộ Công Thương 24/07/2020 Tại đây
4 11/2020/TT-BCT Form EUR.1 Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) Bộ Công Thương 15/06/2020 Tại đây
5 08/2020/TT-BCT Form VN-CU Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba Bộ Công Thương 08/04/2020 Tại đây
6 07/2020/TT-BCT Form AANZ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân Bộ Công Thương 30/03/2020 Tại đây
7 06/2020/TT-BCT Form CPTPP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Bộ Công Thương 24/03/2020 Tại đây
8 3624/QĐ-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử Bộ Công Thương 09/12/2019 Tại đây
9 25/2019/TT-BCT Form D Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/11/2019 Tại đây
10 21/2019/TT-BCT Form AHK Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc Bộ Công Thương 08/11/2019 Tại đây