-->

Mục đích của mã HS code

Chúng ta đã hiểu thế nào là mã HS code hay còn gọi là mã thuế suất hàng hoá qua bài viết Định nghĩa mã HS code. Như vậy mã HS code ra đời nhằm mục đích gì?

Mục đích của Mã HS

Có 2 khía cạnh cần xem xét:
  • Đối với Nhà nước, mã HS code là công cụ xác định các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu để thực hiện thu thuế và các nghĩa vụ khác; thực thi luật pháp trong nước và các hiệp ước quốc tế; hỗ trợ cho việc phân tích các chiến lược vi mô và vĩ mô, đàm phán thương mại quốc tế.
  • Đối với Doanh nghiệp, mã HS code đảm bảo việc tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế của doanh nghiệp. Nếu phân loại sai, doanh nghiệp không tránh khỏi việc trì trệ trong khâu giao hàng, công tác giám định gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ bị xử phạt gây tốn kém chi phí. Ngược lại, nếu hàng hóa được phân loại một cách chính xác, doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích từ các FTA.
Xem các văn bản trong ngành Xuất nhập khẩu tại đây